Mimar Sinan İngilizce (Türkçe) Hayatı

Osmanlı mimarisini zirve noktasına taşıyan, eşsiz bir mühendislik dehası olan Mimar Sinan’ın İngilizce (Türkçe) Hayatı.

Mimar Sinan İngilizce (Türkçe) Hayatı

Mimar Sinan is a 16th century Ottoman architect who was born in Kayseri in 1489 and died in 1588. Mimar Sinan is considered the most important Ottoman architect.

Mimar Sinan, 1489’da Kayseri’de doğup 1588’de vefat etmiş 16. yüzyıl Osmanlı mimarıdır. Mimar Sinan, en önemli Osmanlı mimarı olarak kabul edilir.

During his lifetime, Mimar Sinan had hundreds of buildings built, including mosques, palaces, chapels, tombs, schools, soup kitchens, schools, caravan greenhouses, warehouses, fountains, aqueducts and hospitals. His mosques were the most influential of this diverse group of works.

Mimar Sinan yaşadığı dönemde cami, saray, şapel, türbe, okul, aşevi, okul, kervan sera, depo, çeşme, su kemeri ve hastane olmak üzere yüzlerce bina yaptırmıştır. Onun camileri bu çeşitli eser grubunun en etkilisiydi.

Further, he produced monuments in which the central dome appearted weightless and the interior surfaces bathed in light. He often designed his mosques as part of a complex comprising schools, baths, guesthouses and hospitals.

Ayrıca, merkezi kubbenin ağırlıksız göründüğü ve iç yüzeylerin ışıkla yıkandığı anıtlar üretti. Camilerini genellikle okullar, hamamlar, misafirhaneler ve hastanelerden oluşan bir kompleksin parçası olarak tasarladı.

The successful career of this great architect and his genius have prompted great interest among historians of architecture and of Islamic civilisation in the Ottoman period.

Bu büyük mimarın başarılı kariyeri ve dehası, Osmanlı dönemi mimarlık ve İslam medeniyeti tarihçileri arasında büyük ilgi uyandırmıştır.

The training Sinan had in the Janissary Corps and the contact he made with a wide range of architectural experiences broadened his vision and developed his skills.

Mimar Sinan’ın Yeniçeri Ocağı’nda aldığı eğitim ve çok çeşitli mimari deneyimlerle kurduğu temas vizyonunu genişletti ve becerilerini geliştirdi.

His travels with the army through a vast geographical region extending along the Mediterranean Basin from Anatolia to Italy and the Adriatic coast to Central Europe, and from Azerbijan to Baghdad in Asia enriched his architectural knowledge and provided him with a wealth of ideas, resources and solutions. The synthesis of this knowledge was reflected in his famous constructions as seen in his chief work the Suleymaniyye Mosque (1550-1557).

Anadolu’dan İtalya’ya ve Adriyatik kıyılarından Orta Avrupa’ya, Azerbaycan’dan Asya’da Bağdat’a kadar Akdeniz Havzası boyunca uzanan geniş bir coğrafyada ordusuyla yaptığı seyahatler, mimari bilgisini zenginleştirmiş ve ona çok sayıda fikir, kaynak ve çözüm sunmuştur.  Bu bilginin sentezi, baş eseri Süleymaniye Camii’nde (1550-1557) görüldüğü gibi ünlü yapılarına yansımıştır.

The masterpiece of architectural history: Selimiye Mosque

The Selimiye Mosque in Edirne, which Mimar Sinan called “his masterwork,” is accepted as one of the leading works of Turkish-Ottoman art and world architectural history.

Mimarlık tarihinin şaheseri: Selimiye Camii

Mimar Sinan’ın “başyapıtım” dediği Edirne’deki Selimiye Camii, Türk-Osmanlı sanatının ve dünya mimarlık tarihinin önde gelen eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Some Works of Mimar Sinan

 • Süleymaniye Mosque
 • Selimiye Mosque
 • Mehmed Paša Sokolović Bridge
 • Mihrimah Sultan Mosque
 • Maglova Aqueduct

Mimar Sinan’ın Bazı Eserleri

 • Süleymaniye Camii
 • Selimiye Camii
 • Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü
 • Mihrimah Sultan Camii
 • Mağlova Su Kemeri
Dikkatinizi çekebilecek diğer yazımız:

Mimar Sinan’ın Hayatı, Eserleri, Kişilik Özellikleri

Ali Kuşçu İngilizce ve Türkçe Hayatı

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

3 Comments on “Mimar Sinan İngilizce (Türkçe) Hayatı”

 1. italya ve ispanyada televizyona çıktım çok izleyici vardı mimar sinanın hayatını ögrenmiş oldular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir