Fatih Sultan Mehmet İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Fatih Sultan Mehmet’in İngilizce Ve Türkçe Hayatını paylaşacağız. Fatih Sultan Mehmet’in İngilizce Hayatı Türkçe çevirisiyle birlikte.

Fatih Sultan Mehmet İngilizce Ve Türkçe Hayatı

Sultan Mehmet the Conqueror was born on March 30, 1432, in Edirne, which was the capital of the Ottoman Empire at that time. His father was the fourth son of Murad II, and his mother was Hüma Hatun. Mehmet The Conqueror was the seventh sultan in the Ottoman Dynasty. At the age of 21, he conquered Constantinople (modern-day Istanbul) and brought an end to the Byzantine Empire.

Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432’de o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne’de doğdu. Babası II. Murad’ın dördüncü oğlu, annesi Hüma Hatun’dur. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı hanedanının yedinci padişahıdır. 21 yaşında Konstantinopolis’i (günümüz İstanbul) fethetti ve Bizans İmparatorluğu’na son verdi.

The preparation for the conquest took close to a year. Mehmet II conquered Istanbul, the 1125-year-old capital of the Eastern Roman Empire, after four major attacks on April 19, May 6, May 12, and May 29, which lasted 53 days.

Fetih için hazırlık bir yıla yakın sürdü. II. Mehmet, 19 Nisan, 6 Mayıs, 12 Mayıs ve 29 Mayıs’ta 53 gün süren dört büyük saldırının ardından Doğu Roma İmparatorluğu’nun 1125 yıllık başkenti İstanbul’u fethetti.

The gates of the city were finally opened on May 29, 1453. He conquered Istanbul at the age of 21 in 1453 and destroyed the Byzantine Empire known as “indestructible”, Mehmet II received the title of “Fatih”. During the conquest, Fatih Sultan Mehmet, who changed the course of the war by driving the ships from land and lowering them to the Golden Horn, closed the Middle Ages with this conquest and opened the New Age.

Şehrin kapıları nihayet 29 Mayıs 1453’te açıldı. 1453’te 21 yaşında İstanbul’u fethetti ve “yıkılmaz” olarak bilinen Bizans İmparatorluğunu yıktı, II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan sürüp Haliç’e indirerek savaşın gidişatını değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ’ı kapatmış ve Yeni Çağ’ı açmıştır.

The conquest of Istanbul brought very important results. After the conquest of Istanbul, Sultan Mehmet the Conqueror organized many expeditions on Europe in order to consolidate the dominance in the west, to expand the borders, to spread Islam to the furthest places, and to destroy the Christian unity.

İstanbul’un fethi çok önemli sonuçlar getirdi. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra batıdaki hakimiyetini pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslam’ı en uzak yerlere yaymak ve Hıristiyan birliğini bozmak için Avrupa’ya birçok sefer düzenledi.

In 1481, Fatih embarked on a new military expedition to Anatolia. But he fell ill at the beginning of the road and died on May 3, 1481 in his encampment in the Hunkar Meadow near Gebze. In a brief life of just 49 years, the conqueror managed to leave an indelible mark on history and his legacy still lives today.

1481’de Fatih, Anadolu’ya yeni bir sefere çıktı. Ancak yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı’ndaki kampında öldü. Sadece 49 yıllık kısa bir yaşamda, Fatih tarihte silinmez bir iz bırakmayı başardı ve mirası bugün hala yaşıyor.

Bu yazımızla ilgili olarak dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı ve Kişisel Özellikleri

Atatürk İngilizce ve Türkçe Hayatı

Mehmet Akif Ersoy Hayatı İngilizce Ve Türkçe

İngilizce Türkiye Tanıtımı (İngilizce Ve Türkçe)

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir