Almanya’nın İngilizce Tanıtımı


Çok fazla sayıda vatandaşımızın yaşadığı Almanya’nın İngilizce Tanıtımı adlı yazımızda İngilizce ve Türkçe olarak bu ülkeyi daha yakından tanıyacağız.

Almanya’nın İngilizce Tanıtımı

İngilizceTürkçe

Capital : Berlin
Başkent : Berlin

Population : 82,67 Million
Nüfus : 82,67 Milyon

Language : German
Dil : Almanca

Description of Flag: The German flag was adopted on May 23, 1949. It has three equally wide horizontal stripes of black (top), red (middle), and gold (bottom). The black represents determination, the red represents bravery and strength, the gold represents generosity.

Bayrak Tanımı : Alman bayrağı 23 Mayıs 1949’da kabul edildi. Üç eşit genişlikte siyah (üst), kırmızı (orta) ve altın (alt) yatay çizgileri var. Siyah kararlılığı temsil eder, kırmızı cesareti ve kuvveti temsil eder, altın cömertliği temsil eder.

Borders :Poland,Czech Republic,France,Austria,Denmark,Switzerland,Belgium,Luxembourg,the Netherlands,North Sea, Baltic Sea
Sınır : Polonya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Kuzey Denizi, Baltık Denizi

Geographical Size : 357.021 km²
Coğrafi Büyüklük : 357.021 km²

Continent: Europe
Kıta: Avrupa

Major Cities : Berlin,Munich,Cologne,Frankfurt,Stuttgart
Büyük Şehirler : Berlin,Münih,Köln,Frankfurt,Stuttgart
Famous Places : Berlin Wall,Brandenburg Gate in Berlin, Reichstag Building, Neuschwanstein Castle in Bavaria, Cologne Cathedral, Rugen Cliffs
Ünlü Yerleri : Berlin Duvarı,Brandenburg Kapısı,Reichstag,Neuschwanstein Şatosu,Köln Katedrali,Rügen

Almanya Ekonomisi (Economy of Germany)

Industry : Iron, steel, coal, cement, chemicals, machinery, vehicles, machine tools, electronics
Sanayi : Demir, çelik, kömür, çimento, kimya, makine, araç, makine aletleri, elektronik

Agricultural Products: Potatoes, wheat, barley, sugar beets, fruit
Tarım Ürünleri : Patates, buğday, arpa, şeker pancarı, meyve

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir