Türk Dilinin Bu Kadar Lehçelere Ayrılmasının Sebebi Nedir

Hemen hemen her dilde olduğu gibi Türkçenin de birçok farklı lehçesi bulunmaktadır. Lehçe, kısaca insanların aynı dili kullanmalarına karşılık farklı biçimlerde konuşmaları olarak tanımlanabilir. Yani sözcüklerin farklı seslendirilmesi, farklı dil bilgisi kullanımı ve dahası konuşma sırasında diğer insanların anlamakta güçlük çekebileceği sözcüklerin söylenmesi gibi.

Türkiye Türkçesinin genel kabul görülmüş ve yazı diline aktarılmış lehçesi, İstanbul ağzından türemiştir. Anadolu’da özellikle Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Bölgesi ve de Ege Bölgesi’nde lehçe farklılıkları apaçık gözlenmektedir. Ancak lehçeler, genellikle insanların belli bir eğitim ve kültür seviyesine ulaşması ile yavaş yavaş terk edilmekte ve toplumda çoğunluğun konuştuğu lehçe kabul görmektedir.

Türk Dilinin Bu Kadar Lehçelere Ayrılmasının Sebebi

Türkçenin geniş bir coğrafyaya nüfuz etmesi, tarih boyunca çok farklı coğrafyalardan gelen toplulukların farklı alanlara yayılarak yerleşmesi ve bu toplulukların o bölgenin yapısını (dil, iklim, kültür) özümseyerek aynı zamanda kendi öz değerleriyle harmanlamasıyla yeni kültürlerin doğmasıdır. Dil de bu etkileşim sürecinde zamanla değişip farklı biçimler alabilen bir yapıya sahiptir. Kısacası bulunduğumuz toprakların kültürel çeşitliliği ve coğrafi zenginliği farklı lehçelerin doğmasına olanak sağlamıştır.

Lehçe Sözcüğü İle İlgili Cümle Kurunuz

Ülkemizde geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçeler var.
Anadolu’da lehçe farklılıkları apaçık gözlenmektedir.
Ülkemizdeki bölgelerin lehçeleri birbirinden farklıdır.
Trabzonlu arkadaşım Fırat Ayaz ile Ağrılı arkadaşım Mehmet Emin’in lehçelerinin çok farklı olduğunu söyleyebilirim.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir