Necip Fazıl Kısakürek İngilizce Türkçe Hayatı

Bu yazımızda ünlü şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’in İngilizce Ve Türkçe Hayatını paylaşacağız. İngilizce Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı ve Türkçe çevirisi.

Necip Fazıl Kısakürek İngilizce Türkçe Hayatı

Necip Fazıl Kısakürek was born on May 26, 1904 in Istanbul.
Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Necip Fazıl Kısakürek was the member of a prominent family, and grew up in a crowded mansion.
Necip Fazıl Kısakürek, tanınmış bir ailenin ferdi olup kalabalık bir yalıda büyümüştür.

During his frequently interrupted educational life, he attended various schools, and finally, he spent five years at a military school but never graduated.
Sık sık kesintiye uğrayan eğitim hayatı boyunca çeşitli okullarda okudu ve nihayet beş yıl askeri bir okulda okudu, ancak mezun olmadı.

In 1924, he went to Paris, France and studied philosophy for about two years.Upon his return to his homeland, he continued the bohemian lifestyle that he had taken up in Paris. He spent short periods in various governmental jobs but never had a consistent professional career.
1924’te Fransa’nın Paris kentine giderek yaklaşık iki yıl felsefe okudu. Anavatanına döndükten sonra Paris’te sürdürdüğü bohem yaşam tarzını sürdürdü. Çeşitli devlet işlerinde kısa süreler geçirdi, ancak hiçbir zaman tutarlı bir profesyonel kariyere sahip olmadı.

After 1923, Necip Fazıl Kısakürek earned himself a place in the literary world through the articles and poems that appeared in various publications and newspapers.
1923’ten sonra Necip Fazıl Kısakürek, çeşitli yayın ve gazetelerde yer alan yazı ve şiirleriyle edebiyat dünyasında kendine yer edinmiştir.

His first volume of poetry was published in 1925, and many poems and plays followed.
İlk şiir kitabı 1925’te yayımlandı ve ardından birçok şiir ve oyun çıktı.

But his first novel appeared in 1970, after a long period of silence.
Ancak ilk romanı, uzun bir sessizlik döneminden sonra 1970 yılında çıktı.

Kısakürek is best known for the poems that he wrote during the first years of the Republic; rendered in syllabic meter, these are aesthetically minded, profoundly metaphysical and psychological pieces.
Kısakürek en çok Cumhuriyetin ilk yıllarında yazdığı şiirleriyle tanınır; hece ölçüsüyle yazılan bu eserler estetik, derinden metafizik ve psikolojik parçalardır.

This type of poetry, especially because of the emphasis placed on the aesthetic aspect, represented his quest for a common and pure poetic language, an enthusiasm that he shared with some of his contemporaries.
Bu şiir türü, özellikle estetik yönüne yapılan vurgu nedeniyle, onun ortak ve saf bir şiir dili arayışını, bazı çağdaşlarıyla paylaştığı bir coşkuyu temsil ediyordu.

In the hands of Necip Fazıl Kısakürek, the syllabic meter that had until then been struggling within the confines of a formal structure, was elevated to a competent level.
Necip Fazıl Kısakürek’in elinde, o zamana kadar biçimsel bir yapının sınırları içinde mücadele eden hece vezni yetkin bir düzeye yükseltilmiştir.

In addition, he is unique among his contemporaries because of his pathetic and tragic characters, who manifested themselves through mystical and metaphysical tendencies, unfounded fears, and delirium.
Ayrıca mistik ve metafizik eğilimler, temelsiz korkular ve hezeyanlarla kendini gösteren acıklı ve trajik karakterleri nedeniyle çağdaşları arasında benzersizdir.

Through this innovative approach, Necip Fazıl Kısakürek has had a lasting impact on many poets that followed him.
Necip Fazıl Kısakürek, bu yenilikçi yaklaşımıyla kendisinden sonra gelen birçok şair üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır.

Necip Fazıl Kısakürek led an extremely productive life, and wrote many poems, plays, articles, and essays. In 1980, in an official ceremony, The Turkish Foundation for Literature granted him the “Sultanı Şuara” (“Mastermind”) title.
Son derece verimli bir hayat süren Necip Fazıl Kısakürek, birçok şiir, oyun, makale ve deneme yazdı. 1980’de Türk Edebiyat Vakfı tarafından resmi bir törenle kendisine “Sultanı Şuara” (“Deha”) unvanı verildi.

Necip Fazıl Kısakürek died in Istanbul on May 25, 1983.
Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983’te İstanbul’da öldü.

Necip Fazıl Kısakürek İngilizce Türkçe Hayatı konumuzla ilgili olarak dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Mehmet Akif Ersoy Hayatı İngilizce Ve Türkçe

Yunus Emre İngilizce ve Türkçe Hayatı

 

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir