Isaac Newton İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda tarihin en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilen ve dünyayı değiştiren Isaac Newton’un İngilizce ve Türkçe Hayatını paylaşacağız. Isaac Newton İngilizce Hayatı, Isaac Newton İngilizce ve Türkçe Biyografisi, Isaac Newton Kimdir İngilizce

Isaac Newton İngilizce ve Türkçe Hayatı

Isaac Newton was born in Woolsthorpe, England on January 4, 1643.
Isaac Newton is considered one of the most important scientists in history. Even Albert Einstein said that Isaac Newton was the smartest person that ever lived. During his lifetime Newton developed the theory of gravity, the laws of motion (which became the basis for physics), a new type of mathematics, and made breakthroughs in the area of optics such as the reflecting telescope.

Isaac Newton, 4 Ocak 1643’te İngiltere Woolsthorpe’da doğdu.
Isaac Newton, tarihteki en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Albert Einstein bile Isaac Newton’un şimdiye kadar yaşayan en zeki insan olduğunu söyledi. Yaşamı boyunca Newton, yerçekimi teorisini, hareket yasalarını (fiziğin temeli olan), yeni bir matematiği geliştirdi ve yansıtan teleskop gibi optik alanında atılımlar yaptı.

It set out his theory of gravity and his laws of motion.
Newton formulated laws of motion and gravitation. These laws are math formulas that explain how objects move when a force acts on them. When he saw the apple fall, Newton began to think about a specific kind of motion called gravity. Newton understood that gravity was a force of attraction between two objects. He also understood that an object with more matter or mass exerted the greater force or pulled smaller objects toward it. That meant that the large mass of the Earth pulled objects toward it.

Yerçekimi teorisini ve hareket yasalarını ortaya koydu.
Newton hareket ve çekim yasalarını formüle etti. Bu yasalar, nesnelerin üzerine kuvvet uyguladıklarında nesnelerin nasıl hareket ettiğini açıklayan matematik formülleridir. Elmanın düştüğünü gördüğünde, Newton, yerçekimi adı verilen belirli bir hareket hakkında düşünmeye başladı. Newton, yer çekiminin iki nesne arasında bir çekim gücü olduğunu anlamıştı. Ayrıca, daha fazla madde veya kütleye sahip bir nesnenin daha büyük bir kuvvet uyguladığını ya da daha küçük nesneleri ona doğru çektiğini anlamıştı. Bu, Dünya’nın büyük kütlesinin kendisine doğru nesneleri çektiği anlamına geliyordu.

Today, he is considered one of the most influential scientists of all time alongside greats such as Albert Einstein, Aristotle, and Galileo. Isaac Newton died at the age of 84 on 20 March 1727.

Bugün, Albert Einstein, Aristoteles ve Galileo gibi harikaların yanında tüm zamanların en etkili bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Isaac Newton, 20 Mart 1727’de 84 yaşında öldü.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

One Comment on “Isaac Newton İngilizce ve Türkçe Hayatı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir