İbn-i Sina İngilizce ve Türkçe Hayatı

İbn-i Sina dünyadaki tüm hekimlerin otorite olarak kabul ettikleri dahi bir tıp alimidir. Tıp bilimine ilgi duyan İbn-i Sina hastalıkları bulaşıcı ve bulaşıcı olmayanlar şeklinde ayırmaya başladı. İbn-i Sina tıbbın kanunu kitabında ilk kez enfeksiyondan bahsetti. Hava kirliliğininde hastalıklara neden olabileceğini açıkladı. En ilginç olanı mikroskop keşfedilmeden çağlar önce mikropların canlı varlıklar olmasını ortaya atmasaydı. Bu yazımızda İbn-i Sina İngilizce ve Türkçe Hayatını paylaşacağız. İbn-i Sina İngilizce ve Türkçe Biyografisi, İngilizce İbn-i Sina Hakkında Bilgiler, İbni Sina İngilizce Tanıtımı

İbn-i Sina İngilizce ve Türkçe Hayatı

Ibn-i Sina was born in Afshana, a village near Bukhara (present day Uzbekistan), capital of the Samanids, a Persian dynasty in Central Asia. Ibn Sina’s philosophy is an attempt to construct a coherent and comprehensive system that accords with the religious exigencies of Muslim culture. As such, he may be considered to be the first major Islamic philosopher.

İbn-i Sina, Orta Asya’da bir Pers hanedanı olan Samanid’lerin başkenti olan Buhara yakınlarındaki bir köy olan Afshana’da doğdu. İbn Sina’nın felsefesi, Müslüman kültürünün dini varlıklarına uygun tutarlı ve kapsamlı bir sistem kurma çabasıdır. Bu nedenle, ilk büyük İslam filozofu olarak kabul edilir.

In the Islamic sciences he wrote a series of short commentaries on selected Qur’anic verses and chapters that reveal a trained philosopher’s hermeneutical method and attempt to come to terms with revelation. He also wrote some literary allegories about whose philosophical value 20th and 21st century scholarship is vehemently at odds.His influence in medieval Europe spread through the translations of his works first undertaken in Spain.

İslami bilimlerde, seçilmiş Kur’an ayetleri ve eğitimli bir filozofun yorum yazıcılığı yöntemini ortaya çıkaran ve vahiy ile başa çıkmaya çalışan bölümler üzerine bir dizi kısa yorum yazdı. Ayrıca, 20. ve 21. yüzyıl bursunun felsefi değeri şiddetle karşı karşıya olduğu hakkında bazı edebiyat alegorileri de yazdı. Orta çağ Avrupasındaki etkisi, ilk olarak İspanya’da üstlenilen eserlerinin çevirileriyle yayıldı.

His most important contribution to medical science was his famous book Al Qanun Fi Al-Tibb (The Canon of Medicine). This book is an immense five volume encyclopedia of medicine containing over a million words. It comprises of medical knowledge available from ancient and Muslim sources. His other major work is “The Book of Healing”, a scientific and philosophical encyclopedia. This book was intended to ‘heal’ the soul. It was split into four parts: logic, natural sciences, mathematics and metaphysics.

Tıp bilimine en önemli katkısı ünlü kitabı Al Qanun Fi Al-Tibb idi. Bu kitap bir milyondan fazla kelimeyi içeren muazzam beş ciltlik tıp ansiklopedisidir. Eski ve Müslüman kaynaklardan temin edilebilen tıbbi bilgilerden oluşur. Diğer önemli eseri, bilimsel ve felsefi bir ansiklopedi olan “Şifa Kitabı” dır. Bu kitap ruhu ‘iyileştirmek’ amaçlıydı. Dört bölüme ayrılmıştır: mantık, doğa bilimleri, matematik ve metafizik.

Bu konu ile alakalı olarak ilginizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Mimar Sinan İngilizce (Türkçe) Hayatı
Yunus Emre İngilizce ve Türkçe Hayatı

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir