Ülkemize Göç Eden İnsanlara Hangi Kurum yada Kuruluşlar Yardım Eder

Bu yazımızda Ülkemize Göç Eden İnsanlara Hangi Kurum yada Kuruluşlar Yardım Eder sorusunu cevaplayacağız. Göç, bazen umuda açılan pencere, çoğu zamansa umuda kaçıştır. Göç, doğduğun toprakları, sevdiklerini ve hatıralarını geride bırakmaktır. Göçler, geçmişten günümüze  genellikle savaşlar bazen de doğal afetler nedeniyle meydana gelmiştir. Ülkemiz savaşlar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan milletlere daima kucak açmıştır. Günümüzde ülkemizde yaklaşık 4 milyon Suriyeli göçmen yaşamaktadır. Suriye dışında Iraklı ve Afgan göçmenlerde yaşamaktadır. Göçmenlere yardım eden bir çok kurum ve kuruluş vardır.

Ülkemize Göç Eden İnsanlara Hangi Kurum yada Kuruluşlar Yardım Eder?

Ülkemize göç edenlere Göç İdaresi yardım etmektedir. Bunun yanı sıra Valilikler, Dış işleri Bakanlığı, Kaymakamlık ve Belediyelerde göçmenlere yardım etmektedir.

Göç İdaresi

Göç alanına ilişkin, politika ve stratejilerin belirlenmesi, geçici koruma ve uyum süreçleri gibi işlemleri yönetir.

Göçmenlere Yardım Eden Uluslararası Kuruluşlar
  • UNHCR : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK – UNHCR), 14 Aralık 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından dünya genelinde mülteci sorunlarını çözmek ve mültecileri korumak amacıyla kuruldu.
  • IOM : 5 Aralık 1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) acil durumlarda mültecilere yardım, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, geri dönüşlerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde dahil olmak üzere günümüzde 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.
  • ICMPD : Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi 1993 yılında kurulmuştur. Göç politikası üretmek, göç baskıları konusunda stratejiler üretmek ve çeşitli metotlar belirlemek amacıyla kurulmuştur.15 üye ülkesi bulunmaktadır.30’dan fazla ülke ise destek vermektedir.
Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir