Ormanların Faydaları

Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz bir çok ürünün kaynağı ormanlardır. Evimizde kapılar, masalar, sandalyeler, okulumuzdaki sıralar, kitaplar, kalem ve defterler gibi kullandığımız bir çok eşyanın kaynağı ormanlardır. Bunların dışında ağaçların meyvesi, tohumu, yaprağı, çiçeği, kozalağı, reçinesi, yağından da faydalanıyoruz. Örneğin Örneğin böğürtlen, kuşburnu gibi bitkilerin reçelini yapıp yiyoruz. Defne yaprağı, çam fıstığı gibi bitkileri yemeklerimize tad versin diye kullanıyoruz. Ayrıca bu ürünlerden ilaç, boya ve güzel kokular da yapılmaktadır. Tüm bunlar ilk aklımıza gelen ormanların görünen faydalarıdır.

Ormanların Faydaları Maddeler Halinde

 • Ağaçlar kar ve yağmur şeklindeki yağışı yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak selleri engeller.
 • Yer altı sularının oluşmasına yardım ederek temiz içme suyumuzu sağlar.
 • Toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağın taşmasını yani erozyonu önler.
 • Ormanlar, güneşten, yağmurdan ve rüzgardan koruma sağlar. Sıcağı ve soğuğu dengeler. Bunun için yazın ormanlar daha serin kışın ise ılıktır.
 • Ormanlar, eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar.
 • Havası, suyu ve sakin ortamıyla beden ve ruh sağlığını olumlu yönde etkiler.
 • Havaya oksijen verirler. Biz de bu temiz havayı soluyarak daha sağlıklı yaşarız.
 • Ağaçların odunundan kalem, kitap, masa, sandalye gibi bir çok ürün üretilir.
 • Ağaçların meyvelerinden faydalanıyoruz.

Ormanların yapacak, yakacak ve tali ürünlerle sağladığı önemli değerlerdir. Ormanın ilk bakıştaki faydası, ürünlerin çeşitli iş ve sanayi kollarında ham madde olarak kullanılması veya tüketimi şeklinde göze çarpmaktadır. İnşaatta, kimya ve diğer sanayi kuruluşlarında, madencilik, ulaştırma, bayındırlık gibi ekonomik faaliyetlerde odun ham maddesinin kullanış yerleri gün geçtikçe artmaktadır. Odun ham maddesinin bu derece önem kazanmasının sebebi, sahip olduğu teknolojik vasıflarından ve devamlı üreyebilen; iyi bakıldığı takdirde tükenmez bir kaynağı olmasından ileri gelmektedir.
Teknolojinin sürekli gelişmesi ve elektrik enerjisi, petrol, maden kömürü gibi çeşitli enerji maddelerinin bulunmuş olmasına rağmen odun, yakacak maddesi olarak önemini sürdürmektedir. Dünya odun üretiminin hemen hemen % 50’si yakacak olarak kullanılmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 80’lere kadar ulaşmaktadır.

Ormandan elde edilen tali ürünler, parfümeri, boya, ilaç, dericilik, tecrit malzemesi gibi endüstri kuruluşlarının ham maddesini meydana getirmektedir.

Türkiye’de Üretilen Orman Tali Ürünleri

 • Reçine
 • Sığla yağı
 • Palamut
 • Mazı
 • Defne yaprağı
 • Çam fıstığı
 • Sumak
 • Kestane
 • Ihlamur çiçeği
 • Mahlep
 • Meyan kökü
 • Keçiboynuzu

Ormanların Kolektif Faydaları

Ormanın bu yöndeki hizmetleri, maddi faydaları ile ölçülemeyecek kadar fazladır. Bulundukları yerin iklimini, kara iklim tipinden ılıman iklim tipine yöneltirler. Bu sayede don, kuraklık, aşırı sıcaklık, fırtına gibi zararları önlemek ve azaltmak suretiyle faydalı olurlar. Ormanın etkisi altında kalan sahaların nisbi rutubeti fazla olduğu gibi, akarsu ve kaynakların verimi, düzenli ve devamlıdır.
Ormanların tarımı, hayvancılığı, bayındırlık tesislerini koruması; karada ve deniz kıyılarında kumulların teşekkülüne engel olması; bataklıkları kurutmak, havaya saf oksijen vermek, gürültüyü ve hava kirliliğini önlemek suretiyle insan sağlığına yardım etmesi; çeşitli av hayvanlarını barındırıp beslemekle yurdun tabii varlığını ve güzelliğini zenginleştirmesi gibi hususlar kolektif hizmetlerinin başlıcalarını teşkil eder.

Orman Olan ve Olmayan Bir Köyde Neler Olabilir?

Ormanı Olan Köy :

 • Yazın sıcak havalarda piknik yapmaya gidilebilir.
 • Ağaçların meyvelerinden yararlanabilir.
 • Havası daha temiz olur. Bu da insanların daha sağlıklı yaşamasına neden olur.
 • Sel ve erozyon gibi doğal afetleri engeller.

Ormanı Olmayan Köy

 • Yazın sıcak havalarda zaman geçirebileceğiniz yer olmaz.
 • Ağaçların meyvelerinden yararlanılamaz.
 • Havası daha pis olur. Bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkiler.
 • Sel ve erozyon gibi doğal afetlere karşı savunmasız kalır.
Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir