Norveç İngilizce Tanıtımı

Norway, with its population of just over 5 million, is one of the three Scandinavian countries. It is ranked as one of the best countries to live in and has one of the lowest crime rates in the world.
Nüfusu 5 milyondan fazla olan Norveç, İskandinav ülkelerinden biridir. Yaşamak için en iyi ülkelerden biri olarak gösteriliyor ve dünyadaki en düşük suç oranlarından birine sahip.

Capital : Oslo
Başkent : Oslo

Norway’s formal name is Kongeriket Norge (Kingdom of Norway).
Norveç’in resmi adı Kongeriket Norge (Norveç Krallığı) dır.

Norway’s national symbol is the lion.
Norveç’in ulusal simgesi aslan.

In recent years, Norway has repeatedly been ranked as ‘the best country to live in’ by the United Nations Human Development Report. This annual ranking is based largely on average levels of education and income, combined with life expectancy, but also factors such as human rights and cultural freedom. Norway is also rated high for its literacy rate, educational levels and material wealth. In addition, Norway has one of the best welfare systems in the world, making sure that people who are unemployed or unable to work are given support so that they can lead dignified lives. Norway also has one of the lowest crime rates in the world.

Son yıllarda Norveç, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu tarafından defalarca “yaşanacak en iyi ülke” olarak sıralanıyor. Bu yıllık sıralama, ortalama eğitim ve gelir seviyesine, yaşam beklentisi ile birlikte, aynı zamanda insan hakları ve kültürel özgürlük gibi faktörlere dayanıyor. Norveç, okur yazar oranı, eğitim seviyeleri ve maddi zenginlikleri açısından da yüksek derecelendirilmiştir. Buna ek olarak, Norveç, dünyanın en iyi refah sistemlerinden birine sahiptir ve işsiz veya çalışamayan insanların onurlu yaşama girebilmeleri için destek verildiğinden emin olmaktadır. Norveç ayrıca dünyanın en düşük suç oranından birine sahip.

Norway Population
The capital oslo is norway’s largest city, with about 620.000 inhabitants.

Norveç Nüfusu
Başkent Oslo, yaklaşık 620.000 nüfusa sahip olan Norveç’in en büyük kentidir.

There are 5.2 million people living in Norway. About 32 per cent of the population have higher education. Like Sweden and Denmark, Norway has grown to become a multicultural country.
Norveç’te yaşayan 5.2 milyon insan var. Nüfusun yaklaşık yüzde 32’si yüksek eğitim almaktadır. İsveç ve Danimarka gibi Norveç çok kültürlü bir ülke haline geldi.

Norway is the world’s leading producer of Atlantic salmon and the second largest seafood exporter in the world.
Norveç,dünyanın önde gelen Atlantik somon üreticisi ve dünyanın ikinci büyük deniz ürünleri ithalatçısıdır.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir