Nasreddin Hoca İngilizce ve Türkçe Hayatı

Kıvrak zekası ve hazır cevaplarıyla hepimizin yakından tanıdığı Nasreddin Hoca’nın İngilizce ve Türkçe Hayatı.

Nasreddin (1208-1284) Hoca İngilizce ve Türkçe Hayatı

Eng : A popular scholar, He was famously considered the foremost protagonist of comical tales with an emotional content or other message. He was born in the district of Hortu, in Sivrihisar, and died in Akşehir. His father was the village imam in Hortu, Abdullah Efendi, and his mother Sıdıka from the same village.
Tr : Popüler bir alim, Meşhur , duygusal içerikli veya başka bir mesajla çizgi roman hikayelerinin önde gelen kahramanı olarak kabul edildi. Sivrihisar’ın Hortu ilçesinde doğdu ve Akşehir’de öldü. Babası Hortu’daki köyün imamı, Abdullah Efendi ve annesi aynı köyden Sıdıka idi.

Eng :Nasreddin Hoca was a wise, witty man with a good sense of humor. The people in Turkey are very familiar with the jokes and stories of Nasreddin Hodja. They are part of the Turkish culture.

Tr : Nasreddin Hoca, iyi bir mizah anlayışı olan bilge, esprili bir adamdı. Türkiye’deki insanlar Nasreddin Hoca’nın şakalarına ve hikayelerine çok aşina. Onlar Türk kültürünün bir parçası.

Eng :The anecdotes about him focus particularly on love, satire, praise and gentle mockery. His words are a contradictory combination of the wise, ignorant, cunning, harmonious, insensitive, bashful, surprised, timorous and dashing.
Tr : Onun hakkındaki fıkralar özellikle sevgi, hiciv, övgü ve kibarca alay etmeye odaklanır. Sözleri, bilge, cahil, kurnaz, ahenkli, duyarsız, utangaç, şaşırmış, zamanlayıcı ve göstergenin çelişkili bir birleşimidir.

Eng :Nasreddin Hoca’s influence spread to all sections of society. He also led to the birth of other humorous tales reflecting the mindsets of very different areas.
Tr : Nasreddin Hoca’nın etkisi toplumun her kesimine yayıldı. Ayrıca, çok farklı alanların zihniyetini yansıtan diğer mizahi hikayelerin doğmasına da yol açtı.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir