Motorlu Taşıtların Çevreye Verdiği Zararlar

Motorlu taşıtlar çevre kirliliğini tetikleyen en önemli nedenler biridir. Taşıtların egzozları çok çeşitli gazlar ve katı maddeler yayar. Yalnızca egzozlardan çıkan gazlar değil fren balataları, lastikler, yağ, gres, antifriz, hidrolik sıvılar ve temizlik maddeleri de çevreye kirliliğine neden olur. Ayrıca taşıtların gürültüsü çevre kirliliğine de yol açmaktadır. Motorlu Taşıtların Çevreye Etkileri Nelerdir? Taşıtlar Doğayı ve Çevremizi Nasıl Etkiler? Motorlu Taşıtların Yol Açtığı Çevre Sorunları Nelerdir? İlk önce madde madde ardından da detaylı olarak ele alalım.

Motorlu Taşıtların Çevreye Verdiği Zararlar

  • Küresel Isınma
  • Hava, su ve toprak kalitesini azaltır.
  • İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eder.
  • Hayvan solunum sistemlerine ciddi zararlar verir.
  • Bitki yaprak hücrelerine zarar verir.
  • Asit yağmuru oluşumuna katkıda bulunur.
  • Gürültü kirliliği oluşturur.

Motorlu Taşıtların Çevreye Verdiği Zararları öğrenmiş olduk. Şimdi bu zararlı daha detaylı bir şekilde ele alalım.

Küresel Isınma

Arabaların neden olduğu zehirli gazlar küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biridir. Motorlu taşıtlar küresel ısınma kirliliğinin beşte birine katkıda bulunan karbondioksit ve diğer sera gazları yayar. Sera gazları atmosferdeki ısıyı hapseder ve bu da dünya çapındaki sıcaklıkların yükselmesine neden olur. Sera gazları olmasaydı, Dünya buzla kaplı olurdu, ancak benzin ve dizel gibi aşırı miktarda fosil yakıt yakmak, endüstriyel öncesi zamanlardan beri küresel sıcaklıklarda 0.6 santigrat derece veya 1 derece F artışına neden oldu. Sıcaklık artışı dünyada çok ciddi sorunlara yol açar. Daha fazla sıcak tüm dünyayı etkiler. Çiftçiliği, vahşi yaşamı, deniz seviyelerini ve doğal manzaraları etkiler. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi Küresel Isınmanın Etkileri adlı yazımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Küresel Isınma İle İlgili Sloganlar adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Hava, su ve toprak kalitesini azaltır.

Arabaların neden olduğu kirliliği hava, toprak ve su kalitesini de ciddi şekilde etkiler. Otomobillerden ve kamyonlardan çıkan zararlı gazlar toprağa karışır. Aynı şekilde göl, nehir gibi sulak alanlara da karışarak o alanları da kirletmektedir.

İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eder.

Motorlu taşıtlar, insanlarda kansere neden olduğu bilinen toksik ve kanserojen bileşikler yayar. Dizel motorlar, havadaki kurum ve metal parçacıkları olan yüksek seviyelerde partikül madde yayar. Bunlar cilt ve göz tahrişine ve alerjilere neden olur ve çok ince parçacıklar akciğerlerde derinlere yerleşir ve solunum problemlerine neden olurlar. Başka bir egzoz gazı olan karbon monoksit, bebeklerin ve kalp hastalığından muzdarip insanlar için ciddi bir tehlikelidir, çünkü kanın oksijen taşıma yeteneğine müdahale eder. İnsan sağlığına zarar veren diğer zehirli gazlar arasında kükürt dioksit, benzen ve formaldehit bulunur. Yüksek seviyede bu gazlara maruz kalmak sinir sistemine zarar verebilir.

Hayvan solunum sistemlerine ciddi zararlar verir.

Bu gazlar yalnızca insanları değil tüm canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Hayvanlar da insanlar gibi solunum sistemleri açısından ciddi zararlar görebilirler.

Bitki yaprak hücrelerine zarar verir.

Bu zararlı gazlar tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi bitkilerde ciddi zararlar görürler. Hücreler zarar görür fotosentezi azalır.

Asit yağmuru oluşumuna katkıda bulunur.

Asit yağmurlarının çevreye ve insan sağlığına çok ciddi olumsuz etkiler vardır.

Gürültü kirliliği oluşturur.

Özellikle şehirlerde karşılaşılan bir sorun.

Bu konu ile ilgili olarak dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:
Taşıtlardan Kaynaklı Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Alınabilecek Tedbirler Nelerdir
Küresel Isınma İle İlgili Sloganlar
Küresel Isınma İle İlgili Sloganlar
Çevremizi Korumak ve Güzelleştirmek İçin Neler Yapılabilir
Çevre ile İlgili 10 Adet Soru ve Cevap
Biyolojik Çeşitliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Ormanların Faydaları

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir