Kız Kulesi İngilizce Türkçe Tanıtımı

Is located 150-200 meters off the shore of the Salacak district in Üsküdar.Although it is not definite as to when the Maiden’s Tower was built,the tower’s architectural style is said by some sources to be from around 341 BCE.

Üsküdar’da,Salacak’ın 150-20 metre açıklarında bulunmaktadır.Kız Kulesi’nin ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte,bazı kaynaklarda Kule’nin mimari yapılanma süreci M.Ö.341’e e kadar indiği görülmektedir.

Previous names of the Maiden’s Tower were Damalis and Leandros.Damalis is the name of the wife of the king of Athens,Kharis.When Damalis died,she was bried on the shore,and the name Damalis was given to the Tower.It was also known during Byzantine times as ”Arcla” which means ”a little castle.”

Kız Kulesi’nin eski zamanlardaki isimleri,Damalis ve Leandros’dur.Damalis ismi,zamanın Atina Kralı Kharis’in karısının adıdır.Damalis ölünce bu sahillere gömülmüş ve kuleyede bu isim verilmiştir.Ayrıca,Kule Bizans zamanında ”küçük kale” anlamına gelen Arcla olarak da anılmıştır.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.