İngilizce Türkiye Tanıtımı (İngilizce Ve Türkçe)

Money: Turkish Lira (formerly New Turkish Lira)
Para : Türk Lirası ( Para Birimi : Yeni Türk Lirası)

Population: 79,51 million (2016)
Nüfus : 79,51 milyon (2016)

Geographical size: 814,578sq km – of which 790,200 is in Asia, 24,378 is in Europe.
Coğrafi büyüklük : 814.578 km2 – Asya’da 790.200, 24.378 Avrupa’da.

Religion: 99.8% Muslim (mostly Sunni), 0.2% Christianity and others
Din :% 99.8 Müslüman (çoğunlukla Sünni),% 0.2 Hıristiyanlık ve diğerleri

Capital: Ankara (Istanbul is the largest city in Turkey, but Ankara is the capital)
Başkent : Ankara (İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir, ancak başkent Ankara’dır)

National flag: White crescent moon and white star on a red background
Milli bayrak : Beyaz ay takımı ve beyaz arka plan kırmızı bir zeminde

Telephone: Country code 90
Telefon : Ülke kodu 90

Istanbul is the only city in the world built on two continents, Europe and Asia
İstanbul, dünyanın iki kıtasında, Avrupa ve Asya’da kurulan tek şehirdir.

Turkey shares a border with eight countries – Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Iran, Iraq and Syria
Türkiye, sekiz ülkeyle – Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, İran, Irak ve Suriye ile bir sınır paylaşıyor.

Turkey is surrounded by sea on three sides – the Black Sea in the north, Mediterranean in the south and the Aegean Sea in the west.
Türkiye, üç tarafı deniz ile çevrilidir – kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz ve batıda Ege Denizi.

Türkiye Tanıtım Filmi :

Aslında bu videoda ülkemizin güzelliklerinin bazıları mevcut ama izlediğim en video bu olduğundan bunu paylaşmak istedim.İtalyan yönetmen Leonardo Dalessandri ‘nin şaheseri Watchtower of Turkey.
Bu tanıtım filmindeki yerler : Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul, Konya.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

2 Comments on “İngilizce Türkiye Tanıtımı (İngilizce Ve Türkçe)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.