İngilizce Türkiye Tanıtımı (İngilizce Ve Türkçe)

Bu yazımızda İngilizce Türkiye’nin Tanıtımını yapacağız. Türkçe çevirisiyle İngilizce Türkiye Tanıtımı.

İngilizce Türkiye Tanıtımı

Money: Turkish Lira (Formerly Turkish Lira)
Para: Türk Lirası ( Para Birimi : Türk Lirası)
Population: 79,51 million (2016)
Nüfus: 79,51 milyon (2016)

Geographical size: 814,578sq km – of which 790,200 is in Asia, 24,378 is in Europe.
Coğrafi büyüklük: 814.578 km2 – Asya’da 790.200, 24.378 Avrupa’da.

Religion: 99.8% Muslim  0.2% Christianity and others
Din: % 99.8 Müslüman % 0.2 Hıristiyanlık ve diğerleri

Capital: Ankara (Istanbul is the largest city in Turkey, but Ankara is the capital)
Başkent: Ankara (İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir, ancak başkent Ankara’dır)

National flag: White crescent moon and white star on a red background
Milli bayrak: Beyaz ay takımı ve beyaz arka plan kırmızı bir zeminde

Telephone: Country code 90
Telefon: Ülke kodu 90

Istanbul is the only city in the world built on two continents, Europe and Asia.
İstanbul, dünyada iki kıta, Avrupa ve Asya üzerine kurulmuş tek şehirdir.

Turkey shares a border with eight countries – Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Iran, Iraq and Syria
Türkiye, sekiz ülkeyle – Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, İran, Irak ve Suriye ile bir sınırlarını paylaşıyor.

Turkey is surrounded by sea on three sides – the Black Sea in the north, Mediterranean in the south and the Aegean Sea in the west.
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir – kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz ve batıda Ege Denizi.

Türkiye Tanıtım Filmi :

İtalyan yönetmen Leonardo Dalessandri ‘nin şaheseri Watchtower of Turkey.
Bu tanıtım filmindeki yerler : Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul, Konya.

İngilizce Türkiye Tanıtımı konumuzla ilgili olarak dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:

İngilizce Türk Gelenek ve Görenekleri Tanıtımı

İstanbul İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

2 Comments on “İngilizce Türkiye Tanıtımı (İngilizce Ve Türkçe)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir