İngilizce Teknolojinin Avantajları ve Dezavantajları

Bu yazımızda Türkçe ve İngilizce teknolojinin avantajlarını ve dezavantajları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir ?
Teknolojinin toplumda olumlu ve olumsuz olmak üzere 2 tür etkisi bulunmaktadır.Teknolojiden bilinçli bir şekilde faydalanmalıyız.Onun bizi esir almasına izin vermemeliyiz.Ayrıca dikkatinizi çekebileceğini düşündüğümüz Teknoloji bağımlılığı ile ilgili yazımıza da göz atabilirsiniz.

İngilizce Teknolojinin Avantajları

English (İngilizce) – Turkish (Türkçe)

En : It simplifies everyday life.
Tr : Günlük hayatı kolaylaştırır.

En : Travel time is also greatly reduced.
Tr : Seyahat süresi de büyük ölçüde azaltılmıştır.

En : Informations can be found more easily.
Tr : Bilgiler daha kolay bulunabilir.

En : It gives revolutionary solutions in the field of Health and Science.
Tr : Sağlık ve Bilim alanında devrim niteliğinde çözümler sunar.

İngilizce Teknolojinin Dezavantajları

En : On one hand technology makes our life easier and on the other hand it makes us lazy.
Tr : Bir yandan teknoloji hayatımızı kolaylaştırır, diğer taraftan bizi tembelleştirir.

En : Dependency: Life is becoming very easier but also problems are arising due to the technology. We are becoming fully dependent on various technologies and it is making both our physical and mental progress slower.
Tr :  Bağımlılık: Hayat çok daha kolay hale geliyor, ancak teknoloji nedeniyle de sorunlar ortaya çıkıyor. Çeşitli teknolojilere tamamen bağımlı hale geliyoruz ve hem fiziksel hem de zihinsel ilerlememizi yavaşlatıyor.

En : Obesity
Tr : Obezite

En : Depression
Tr : Depresyon

En : Poor Sleep Habits
Tr : Kötü Uyku Alışkanlıkları

En : Developmental Issues in Children
Tr : Çocuklarda Gelişim Sorunları

En : Loss of Hearing and Eyesight
Tr : İşitme ve Görme Kaybı

En : Unemployment
Tr : İşsizlik

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir