İngilizce Fıkralar ve Türkçesi

Fıkralar insanları güldüren kısa hikayelerdir.  Fıkra deyince aklımıza ilk Nasrettin Hoca gelir. Fıkraların bizim kültürümüzde de önemli bir yeri vardır. Özellikle Karadeniz fıkraları oldukça komiktir. Bu yazımızda İngilizce Fıkralar ve Türkçe anlamlarını paylaşacağız. İşte sizler için seçtiğimiz fıkralar. İngilizce Komik Fıkralar, İngilizce Fıkralar ve Anlamları, İngilizce Fıkralar Türkçe Açıklamalı

İngilizce Fıkralar ve Türkçe Anlamları

#1 A hundred dollar bill – Yüz dolarlık banknot

Teacher: Why are you late?
Student: There was a man who lost a hundred dollar bill.
Teacher: That’s nice. Were you helping him look for it?
Student: No. I was standing on it.

Öğretmen: Neden geç kaldın?
Öğrenci: Yüz dolarlık banknotunu kaybeden bir adam vardı.
Öğretmen: Bu iyi. Aramasına yardım ediyor muydun?
Öğrenci: Hayır. Üzerinde duruyordum.

#2 Homework – Ödev

Teacher: Did your mother help you with your homework?
Student: No, he did it all by himself.

Öğretmen: Annen ev ödevlerinde sana yardımcı oldu mu?
Öğrenci: Hayır, hepsini kendisi yaptı.

#3 Fifty five – Elli beş

A teacher asked a student to write 55.
Student asked: How?
Teacher: Write 5 and beside it another 5!
The student wrote 5 and stopped.
Teacher: What are you waiting for?
Student: I don’t know which side to write the other 5!

Bir öğretmen öğrenciden 55 yazmasını istedi.
Öğrenci sordu: Nasıl?
Öğretmen: 5 yaz ve yanına başka bir 5 daha!
Öğrenci 5 yazdı ve durdu.
Öğretmen: Ne bekliyorsun?
Öğrenci: 5’i hangi tarafa yazacağımı bilmiyorum.

#4 Lawyer – Avukat

A man goes to the lawyer: “What is your fee?”
Lawyer says: “1000 US dollars for 3 questions.”
Man: “Wow – so much! Isn’t it a bit expensive?”
Lawyer: “Yes, what is your third question?”

Bir adam avukata gider: “Ücretin nedir?”
Avukat, “3 soru için 1000 ABD doları” dedi.
Adam: “Vay – çok! Biraz pahalı değil mi? ”
Avukat: “Evet, üçüncü sorunuz nedir?”

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir