İbn Nefis’in Biyoloji İle İlgili Yaptığı Çalışmalar

Hekim, psikolog, astronom, filozof, ve yazar. Tüm bu unvanlar 13.yüzyılda İslam dünyasının yetiştirdiği bir isme İbn Nefis’e ait. İşte İbn Nefis’in Biyoloji İle İlgili Yaptığı Çalışmalar.

İbn Nefis’in Biyoloji İle İlgili Yaptığı Çalışmalar

1213 yılında Şam’da doğan İbn’i Nefis bilimsel çalışmalarını Kahire’de gerçekleştirdi. İnsan organizması üzerinde etkili faktörleri araştırdı. Yaşadığı dönemde tıp ilminin önderi kabul ediliyordu. Tıbbi tedaviden çok hastalıkların ana sebepleri üzerinde durdu. Bu yüzden kendisi için tıpta hastalıkların sebepleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapan ve eserler veren ilk alim demek mümkündür.

Akciğer ve kroner dolaşımı keşfetti.

Kalp ancak ve ancak kendi bünyesi içinden geçen damarlar aracılığıyla beslenir diyen İbni Nefis pulmoner dolaşımla birlikte kılcal damar ve kroner dolaşımları da ilk keşfeden kişi olarak dünyada tanınmaktadır. Bunlar dolaşım sisteminin temelini oluşturmaktadır. İbni Nefis bu keşifleri sebebiyle dolaşımsal fizyolojinin babası ve orta çağın en büyük fizyoloğu olarak görülmüştür.
İbni Nefis ayrıca deneysel tıbbın post mortem otopsinin ve insan diseksiyonunun erken savunucularındandır. Metabolizma kavramını ilk tanımlayan kişidir. Yeni fizyoloji, anatomi, psikoloji ve nabız sistemleri geliştirmiştir. İbni Nefis bu sistemlerde kendisinden önceki hekimlerin ortaya attığı veya kabul ettiği çeşitli fizyolojik, anatomik ve benzeri hatalara yer vermemiş. Yeni fizyoloji sisteminde vücut bölgelerini betimlemek için çeşitli şekiller ve şemalar kullanmıştır.

İbni Nefis gözün yapısı ve görme olayını da inceledi ve modern tıbba önemli katkılar sağladı.

Göz organı, görmenin aleti olup, bizzat görücü olan, göz değildir. Görme olayı esasında, gözde teşekkül eden görüntülerin sinirler yoluyla beyine ulaşması sonucu beyindeki idrak kısmı tarafından algılanarak meydana gelir. Göz, bizzat hareket etmez. Ona bağlı olan sinirler vasıtasıyla hareket eder. İki gözden gelen bu görüntüyü taşıyan sinirler beyinde birleşirler. Göz hastalıklarını da inceleyen İbni Nefis iltihaplanmaların tedavi usullerini ve ilaçlarını kayda geçirdi. Bu büyük alim ilaç olarak kimyevi maddeler yerine taze ve faydalı gıdalar kullanmayı tercih etti.

Dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Biyolojik Çeşitliliği Korumak İçin Neler Yapmalıyız

Biyolojik Çeşitliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir