Dinozor Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgi

Dinozorlar milyonlarca yıl önce gezegenimizde yaşadılar.  Bu dev canlıların nesli tükendi ve artık dünyamızda yaşamıyorlar. Bu yazımızda Dinozorlar hakkında İngilizce ve Türkçe bilgiler paylaşacağız. Dinozor Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgi, Dinozor İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Dinozor Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgi

Dinosaurs were animals that lived 100 million years ago. Some dinosaurs were more like reptiles while others were more bird-like. Dinosaurs, in general, were very large. Some dinosaurs are thought to have been 40 feet tall or more. This is twice as tall as the tallest giraffe ever.

Dinozorlar, 100 milyon yıl önce yaşayan hayvanlardır. Bazı dinozorlar daha çok sürüngenlere benziyordu, bazıları ise kuşlara benziyordu. Genel olarak dinozorlar çok büyüktü. Bazı dinozorların en az 40 metre uzunluğunda olduğu düşünülmektedir. Bu, gelmiş geçmiş en uzun zürafadan iki kat daha uzun.

The first dinosaur fossils were found in the early 19th century. They are major attractions at museums around the world. Dinosaurs also became part of popular culture. There have been many best-selling books and movies.

İlk dinozor fosili 19. yüzyılın başlarında bulundu. Onlar dünyadaki müzelerde önemli cazibe merkezleridir. Dinozorlar aynı zamanda popüler kültürün bir parçası haline geldi. Çok satan kitapları ve filmleri var.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir