Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir

Bu yazımızda Coğrafya Nedir? Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir? Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir? ve Coğrafyayı Diğer Bilim Dallarından Ayıran İlke Nedir? sorularının cevaplarını bulabileceksiniz.

Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir

Coğrafya Nedir

Coğrafya insan ve doğal çevre arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya, fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır.

Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir

 • Kartografya (Harita Bilimi)
 • Klimatoloji (İklim Bilimi)
 • Jeomorfoloji (Yer şekilleri Bilimi)
 • Hidrografya (Su Bilimi)
 • Biyocoğrafya (Canlı Bilimi)

Fiziki coğrafyanın alt dallarını öğrenmiş olduk. Şimdi bu alt dalları daha detaylı bir şekilde öğrenelim.

Kartografya (Harita Bilimi)

Yerkürenin şekli, boyutları, hareketleri ve coğrafi olayların dağılışının haritalarla gösterilmesi ve harita çizim yöntemleri üzerinde durur.

Klimatoloji (İklim Bilimi)

Yeryüzündeki iklim şartlarını, oluşumlarını ve etki alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Meteorolojinin verilerinden faydalanır.

Jeomorfoloji (Yer şekilleri Bilimi)

Yeryüzünün oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetler ile bu kuvvetlerin meydana getirdiği yer şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Özelikle Jeoloji bilimi ile yakın ilişki içerisindedir.

Hidrografya (Su Bilimi)

Yerüstü ve yeraltı suları ile bunların dolaşımlarını inceleyen bilim dalıdır. Okyanuslar, denizler,göller,akarsular ve yağışlar yerüstü sularını, kaynaklar ise yer altı sularını meydana getirmektedir.

Biyocoğrafya (Canlı Bilimi)

Bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışa etki eden faktörleri inceleyen bilim dalıdır. Bitkileri inceleyen bilim dalına botanik, hayvanları inceleyen bilim dalı ise zoolojidir.

Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir

 • Nüfus Coğrafyası
 • Tarım Coğrafyası
 • Sanayi Coğrafyası
 • Enerji Coğrafyası
 • Ulaşım Coğrafyası
 • Siyasi Coğrafya
 • Turizm Coğrafyası

Beşeri coğrafyanın alt dallarını öğrenmiş olduk. Şimdi bu alt dalları daha detaylı bir şekilde öğrenelim.

Nüfus Coğrafyası

Nüfusun çeşitli özelliklerini inceler. Bunlar nüfusun yaş yapısı, cinsiyet yapısı, doğumlar, ölümler, nüfus artışı, eğitim durumunu kapsar.

Tarım Coğrafyası

Tarım ürünlerinin yetişme koşulları, hayvancılık faaliyetleri ve balıkçılık konularını inceler.

Sanayi Coğrafyası

Endüstriyel faaliyetleri inceler.

Enerji Coğrafyası

Doğalgaz, kömür, petrol gibi enerji kaynaklarını, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynakları araştırma konularıdır.

Ulaşım Coğrafyası

Kara yolu, demiryolu, deniz ulaşımı, havayolu ulaşımı, internet ve iletişim sistemleri araştırma konularıdır.

Siyasi Coğrafyası

Ülkeler arası ilişkiler, uluslarası örgütler, jeopotilik konum inceleme alanıdır.

Turizm Coğrafyası

Turizm faaliyetlerini konu edinir.

Coğrafyayı Diğer Bilim Dallarından Ayıran İlke Nedir?

Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran en önemli ile dağılış ilkesidir. Haritalar coğrafyanın dağılış ilkesinin bir parçasıdır.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir