Aydın Sayılı İngilizce ve Türkçe Hayatı

Türkiye’de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlayan bilim adamımız Aydın Sayılı’nın İngilizce ve Türkçe hayatı.

Aydın Sayılı İngilizce ve Türkçe Hayatı

İngilizce (Eng)Türkçe (Tr)

Eng : Professor Aydın Sayılı was born in Istanbul in 1913. Upon Ataturk’s wish, Dr. Sayılı entered the Ministry of Education’s scholarship examinations, passed, and went to the USA to receive a master’s degree in History of Science at Harvard University. After studying at reputable universities such as Columbia and Cornell, he received a PH.D. from Harvard in 1942. This title, to the best of our knowledge, was the first doctoral degree given in the area of history of science. Prof. Sayılı returned to Turkey in 1943 after completing his studies in history of science at Harvard.

Tr : Prof. Dr. Aydın Sayılı, 1913 yılında İstanbul’da doğdu. Atatürk’ün isteği üzerine Dr. Sayılı, Milli Eğitim Bakanlığı burs sınavlarına girdi, geçti ve Harvard Üniversitesi’nde Bilim Tarihi üzerine yüksek lisans derecesi almak için ABD’ye gitti. Columbia ve Cornell gibi saygın üniversitelerde okuduktan sonra bir doktora aldı. Harvard’dan 1942’de. Bu unvan, bildiğimiz kadarıyla, bilim tarihi alanında verilen ilk doktora derecesiydi. Sayılı, 1943 yılında Harvard’da bilim tarihi üzerine çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü.

Eng : He became the corresponding member of the International Academy of the History of Science in 1957. In 1961, he became an effective member of the academy, where he served as Chairman for three years between 1962 and 1965. Professor Aydın Sayılı, who became a lecturer at the Faculty of Languages and History-Geography in Ankara University in 1946, served as the Head of Department of Philosophy between 1974 and 1983. In 1984, he became the president of the Atatürk Culture Center, an affiliate of the Atatürk Supreme Council for Culture, Language, and History, and retired from this position in 1993.

Tr : 1957’de Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi’ne üye oldu. 1961’de, 1962-1965 yılları arasında üç yıl boyunca Başkan olarak görev yaptığı akademinin etkin bir üyesi oldu. Öğretim görevlisi olan Profesör Aydın Sayılı 1946’da Ankara Üniversitesi’nde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1974 – 1983 yılları arasında Felsefe Bölüm Başkanlığı yaptı. 1984’de Atatürk Kültür Yüksek Kurulu’nun üyesi olan Atatürk Kültür Merkezi’nin başkanı oldu. Dil ve Tarih, 1993 yılında bu pozisyondan emekli oldu.

Eng : Having gained a very important place in his field with his works that shed light on the history of medieval science, Aydın Sayılı was also awarded the Copernican Medal by the Polish government in 1973, the TÜBİTAK Service Award in 1977 and the UNESCO Prize in 1990.

Tr : Orta çağ bilim tarihine ışık tutan çalışmaları ile alanında çok önemli bir yer edinen Aydın Sayılı, 1973 yılında Polonya hükümeti tarafından Kopernik Madalyası, 1977 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülü ve 1990 yılında UNESCO Ödülü ile ödüllendirildi.

Bu konu ile alakalı olarak dikkatinizi çekebileceğini düşündüğümüz Yunus Emre İngilizce ve Türkçe Hayatı ve Cahit Arf İngilizce ve Türkçe Hayatı adlı konularımızı da göz atabilirsiniz.
Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir