Atatürk İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, unutulmaz ve cesur lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün İngilizce ve Türkçe hayatını paylaşacağız. Atatürk İngilizce ve Türkçe Biyografisi, Kısaca Atatürkün İngilizce Hayatı, Mustafa Kemal Atatürk’ün İngilizce ve Türkçe Hayatı

Atatürk İngilizce ve Türkçe Hayatı

Eng: Mustafa Kemâl Atatürk was born in 1881, in a pink three story house situated in the Islahane street of Kocakasım district in Selanik.
Tr: Mustafa Kemâl Atatürk, 1881 yılında Selanik’teki Kocakasım ilçesinin Islahane caddesinde yer alan pembe üç katlı bir evde doğdu.

Eng: His father was Ali Riza Efendi and mother was Zübeyde Hanim.
Tr: Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanımdı.

Eng: When Atatürk was 12, he was sent to military school and then to the military academy in Istanbul, graduating in 1905.
Tr: Atatürk 12 yaşındayken, 1905’te mezun olarak askeri okula ve ardından İstanbul’daki askeri akademiye gönderildi.

Eng: In 1911, he served against the Italians in Libya and then in the Balkan Wars (1912 – 1913).
Tr: 1911’de Libya’daki İtalyanlara ve ardından Balkan Savaşlarında görev yaptı (1912 – 1913).

Eng: In 1920, Atatürk established a provisional government in Ankara.
Tr: 1920’de Atatürk, Ankara’da geçici bir hükumet kurdu.

Eng: On October 29th 1923, the Republic was declared and Atatürk was chosen as the first president.
Tr: 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk başkan olarak seçildi.

Eng: As the Constitution required, there were selections of the president every four years. On 1927, 1931 and 1935, TBMM chose Atatürk as the president.
Tr: Anayasa gereği, dört yılda bir cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı. 1927, 1931 ve 1935’te TBMM, Atatürk’ü cumhurbaşkanı olarak seçti.

Eng: He launched a programme of revolutionary social and political reform to modernise Turkey.
Tr: Türkiye’yi modernize etmek için devrimci bir sosyal ve politik reform programı başlattı.

Eng: After the Surname Law was executed, the surname “Atatürk” was given to Mustafa Kemal by TBMM on November 24th 1934.
Tr:Soyadı Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, 24 Kasım 1934’te TBMM tarafından Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.

Eng: During most of his 57 year-long life, Atatürk tirelessly worked for the happiness of the nation and the independence of the country and he emerged victorious from every battle he fought.
Tr: 57 yıl süren yaşamının çoğunda Atatürk, milletin mutluluğu ve ülkenin bağımsızlığı için yorulmadan çalıştı ve savaştığı her savaştan galip geldi.

Eng: On November 10th 1938 at 9.05am in Dolmabahçe Palace, he died.
Tr:10 Kasım 1938’de saat 9.05’da Dolmabahçe Sarayı’nda öldü.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

3 Comments on “Atatürk İngilizce ve Türkçe Hayatı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir