Alaaddin’in Sihirli Lambası İngilizce Ve Türkçe Özeti

Deep in the Arabian Desert, Princess Jasmine lived with her father, the Sultan of Agrabah, and her tiger, Rajah.
Arap Çölü’nün derinliklerinde, Prenses Yasemin, babası Agrabah Sultanı ve kaplanı Rajah ile birlikte yaşıyordu.

The Sultan had said Jasmine must marry a prince—and soon.
Sultan,yakında zamanda Yasemin’in bir prensle evlenmek zorunda olduğunu söyledi

In a nearby village, there lived a young man named Aladdin.His best friend was a monkey he called Abu.
Yakınlardaki bir köyde, Alaaddin adlı genç bir adam yaşıyordu.Onun en yakın arkadaşı Abu denilen bir maymundu.

Aladdin was poor, but he had big dreams.”Someday,” he told Abu, “we will live in a palace!”
Alaaddin fakirdi, ama büyük hayalleri vardı.Abu’ya,bir gün sarayda yaşayacağız dedi.

Jasmine refused to be married.So she disguised herself as a peasant and left home.
Yasemin evlenmeyi reddetti.Köylü kılığına girip evden ayrıldı.

In the marketplace, she accidentally stole an apple.A guard grabbed Jasmine, but Aladdin stepped in to protect her.
Pazar yerinde, bir elma kazara(yanlışlıkla) çaldı.
Bir muhafız Yasemin’i yakaladı, ancak Alaaddin onu korumak için adım attı.

Aladdin took Jasmine to his home.As they talked, they discovered they each dreamed of living a life different than their own.
Alaaddin Yasemin’i evine götürdü.Konuştuklarında, her biri kendi hayatlarından farklı bir hayat yaşamak istediklerini keşfettiler.

“I ran away, and I am not going back”, said Jasmine.
Yasemin “Kaçtım ve geri dönmüyorum” dedi.

The palace guards caught Aladdin.Jasmine said it was a princess.Aladdin be freed.But Aladdin was taken away.
Saray muhafızları Alaadin’i yakaladı.Yasemin bir prenses olduğunu söyledi.Alaaddin serbest bırakılsın dedi.Ama Alaaddin götürüldü.

While locked in the palace dungeon, Aladdin met an old man who helped him escape.
Saray zindanı içinde kalırken, Alaaddin kaçmasına yardım eden yaşlı bir adamla tanıştı.

The man took Aladdin and Abu to the Cave of Wonders.
Adam Alaaddin ve Abu’yu Mucizelerin Mağarasına götürdü.

Aladdin and Abu found the lamp and a magic carpet!
Alaaddin ve Abu lamba ve sihirli bir halı buldu!

When Aladdin rubbed it,blue genie came out.
Alaaddin lambayı ovuşturduğunda mavi bir cin çıktı.

Aladdin’s first wish was to be a prince.
Alaaddin’in ilk dileği prens olmaktı.

That night, Aladdin took Jasmine on a magic carpet ride that they would never forget.
O gece Aladdin Yasemin’i asla unutamayacakları sihirli bir halı yolculuğuna çıkardı.

Flying over deserts, mountains, and seas, Jasmine and Aladdin discovered a whole new world.
Çöller, dağlar ve denizler üzerinde uçan Yasemin ve Aladdin yepyeni bir dünya keşfetti.

But Jafar had an evil plan. He ordered his guards to throw Aladdin into the sea.
Ancak Jafar’ın kötü bir planı vardı. Gardiyanlarından Aladdin’i denize atmasını emretti.

Aladdin used his second wish to have the Genie rescue him.
Alaaddin Cin’in kendisini kurtarması için ikinci arzusunu kullandı.

But then Jafar stole the magic lamp!
Fakat Jafar sihirli lambayı çaldı!

Now the Genie had to serve Jafar!
Artık Cin Jafar’a hizmet etmek zorundaydı.

And the wicked sorcerer was holding Jasmine prisoner!
Ve kötü büyücü Yasemin’i tutsak tutuyordu!

As Aladdin sneaked into the palace to save her, Jasmine used her charms to distract Jafar.
Alaaddin onu kurtarmak için saraya sızdığında Yasemin, cazibelerini Jafar’ın dikkatini dağıtmak için kullandı.

Aladdin tricked Jafar into using one of his wishes
Alaaddin, Jafar’ı dileklerinden birini kullanması için kandırdı.

Aladdin trapped him inside a magic lamp for all time!
Alaaddin onu sonsuza denk lambanın için hapsetti.

Aladdin used his final wish to free the Genie forever.
Alaaddin, Cin’i sonsuza kadar özgür bırakmak için son isteğini kullandı.

Aladdin and Yasemin married.And they lived happily ever after.
Alaaddin ve Yasemin evlendiler.Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.

etiketler : Alaaddin’in Sihirli Lambası İngilizcesi Ve Türkçesi,Alaaddin’in Sihirli Lambası İngilizce Türkçe Kısa Özeti,Alaaddin’in Sihirli Lambası İngilizce Özeti,Online İngilizce,İngilizce Eğitim,İngilizce Öğren,İngilizce Çeviri

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

One Comment on “Alaaddin’in Sihirli Lambası İngilizce Ve Türkçe Özeti”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir