6.Sınıf Türkçe Kuğular Metni Etkinlik Cevapları

Bu yazımızda 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27 Kuğular Metni Etkinlik Cevaplarını paylaşacağız.

6.Sınıf Türkçe Kuğular Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27 Cevapları.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

Hazırlık Çalışması

1. Öğrendiğiniz masalı sınıfta anlatınız.
Cevap: Derviş

Derviş

Evveli bir varmış bir yokmuş bir derviş ile bir kocakarı varmış. Derviş her gün kocakarının evine gelir: “Koca nine! Herkes eder, kendi kendine eder, yine kendi kendine eder” der dururmuş. Kocakarı bu dervişten bıkmış usanmış. “Usandım şu dervişten! Bir kurtulsam!.” dermiş. Günlerden bir gün bir katmer yapmış. İçine ağu koymuş: “Şunu şu derviş müsveddesine yedireyim de görsün böyle tak tak ötmesini.” demiş.
O gün derviş yine gelmiş: “Ben geldim koca nine. Herkes eder kendine eder, yine kendine eder.” demiş. Kocakarı ağulu katmeri dervişe vermiş. Derviş yine: “Koca nine herkes eder, kendine eder, yine kendine eder.” demiş ve çıkıp gitmiş. Gide gide bir yere varmış. Orası askerlerin geldiği yer imiş. Oysaki kocakarının askerde bir oğlu varmış. Tezkere ile geliyormuş. O kadar acıkmış ki, açlığından karnı zil çalıyormuş. Karşısına eli çıkınlı gelen dervişe: “Ne olur derviş amca?” çok açım, elindeki ekmeği ver.” diye yalvarmış. Derviş de ağulu katmeri vermiş.

Oğlan ekmeği yedikten sonra vücuduna bir fenalık gelmiş. Kendisini eve zor atmış. Eve gelince “sırı dikme” gitmiş. Anası “Ne oldu oğlum, sana ne oldu?” diye dövünmeye başlamış. Oğlan: “Çok acıkmıştım. Karşıma bir derviş geldi. Elindeki katmeri istedim. O da verdi. Katmeri yedim. Oysaki katmer zehirli imiş. Ölüyorum.” cevabını vermiş Anası: “Ah benim yavrucuğum! O katmeri ben yaptıydım, dervişi zehirleyem diye. Şimdi ne oldu” diye çırpınmaya başlamış. Oğlan ölmüş. Kocakarı dizlerini dövmeye, saçını başını yolmaya başlamış. Fakat elden ne gelir? Olan olmuş bir kere Dervişin dediği doğru değil mi imiş? Derviş ona: “Koca nine!” Herkes eder, kendine eder, yine kendine eder.” Dememiş mi? Koca nine kendi kendine etmiş. Ebu cehil kazdığı kuyuya kendi düşer derler. Koca nine de kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş.

Derleyen: Hüsnü YILDIZ

2. “Yardımsever insan nasıl olmalıdır? Çağımız insanlarının yardımsever olduklarını düşünüyor musunuz?” sorularına verdiğiniz cevapları arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kuğular Metni Sayfa 24 Cevapları

1.Etkinlik

tabii-şehadet etmek-bahtiyar-şehzade-ayrık otu-hüküm vermek-cellat sultan-icra olunmak-hiddetlenmek-gaip

Tabii: Doğada olan, doğada bulunan, doğal.
Ayrık Otu: Buğdaygillerden yabani bir bitki.
Hüküm Kurmak: İyice düşündükten sonra bir karara varmak.
Şehzade: Padişahların erkek çocuklarına verilen san.
İcra Olunmak: Uygulanmak.
Hiddetlenmek: Kızmak, öfkelenmek.
Gaip: Görünmez âlem.
Şehadet etmek: Tanıklıkta bulunmak.
Cellat: Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse.
Bahtiyar: Mutlu

2.Etkinlik

Okuduğunuz metinde yer alan aşağıdaki deyimlerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz.

Arkasına Düşmek
Tahminim: Bir işi sona erdirmek için çok sıkı çalışmak.

Etrafını Almak
Tahminim: Birinin veya bir şeyin çevresinde toplanmak, ortaya almak, kuşatmak.

Deyimler konusu ile ilgili dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Deyimler İle İlgili Kompozisyon

Deyim ve Atasözlerinin Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

3.Etkinlik

1. Nilüfer’i kim, neden çirkinleştirmiştir?
Cevap: Padişahın yeni karısı üvey çocuklarını sevmediği için çirkinleştirmiştir.

2. Üvey anneleri, Nilüfer’in kardeşlerine nasıl bir büyü yapmıştır?
Cevap: Onları büyüyle kuğu haline getirdi.

3. Nilüfer, kardeşleriyle nerede ve nasıl karşılaşmıştır?
Cevap: Yeşil gölün kıyısında; söğüt ağacının gölgesinde otururken,  karşıdan bir beyaz bulutun gelmekte olduğunu görmüş ve bunun beyaz kuğular sürüsü olduğunu anlamıştır.

4. Şehzadeler, Nilüfer’i nereye ve nasıl taşımışlardır?
Cevap: Karşı kıyıdaki kumsala taşıdılar.  Altı kuğu yan yana gelerek bir sal şeklini alıp kanatlarının üzerinde taşımışlardır.

5. Nilüfer eski güzelliğine nasıl kavuşmuştur?
Cevap: Süt gölüne girip yıkandıktan sonra eski güzelliğine kavuşmuştur.

6. Ak saçlı kadın, Nilüfer’e neden ayrık otu toplamasını söylemiştir?
Cevap: Kardeşlerini büyüden kurtarmak için.

7. Nilüfer’in tek bir kelime bile söylememesi üzerine padişah ne yapmıştır?
Cevap: Cellatlara emir verip hüküm uygulansın demiştir.

8. Nilüfer kazak örmeyi tamamlayınca neler olmuştur?
Cevap: On bir kuğu etrafına toplanmış, gömlekleri birer birer giydirmiş ve hepsi birer şehzadeye dönüşmüştür. Ardından padişah ve kadı efendiyi çağırttırarak durumu anlatıp hüküm emrinden kurtulmuştur.

9. Metinden günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları gösteriniz. Bunun sebeplerinin neler olabileceğini açıklayınız.
Cevap: Bağlaçlardan sonra virgül kullanılmamalıdır.

10. Metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.
Cevap: Yüklemi olan cümleler üç nokta ile değil nokta ile bitmelidir. Ayrıkotu birleşik değil ayrı yazılmalıdır.

4.Etkinlik

Metinle ilgili üç soru hazırlayınız ,daha sonra bu soruları sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

1.Kuğular ne zaman insan oluyordu?
2.Halk arasında Nilüfer’in ne olduğu düşünülüyordu?
3.Siz Nilüfer’in yerinde olsanız ne yapardınız?

5.Etkinlik

Aşağıdaki hikâye haritasını “Kuğular” metninden hareketle doldurunuz.

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Nilüfer, Padişah, Şehzadeler, Hanım Sultan (Padişahın büyücü yeni karısı), Ak saçlı yaşlı kadın, Cellat, Kadı, Halk, Genç Padişah, Gömlek ve Ayrık otu.

Mekân: Saray, hamam ,mutfak, göl kenarı, ada, kumsal

Zaman: Geçmiş  zaman

Olay Örgüsü: Padişahın karısının ölümünden sonra yeni büyücü karısıyla evlenmesi, büyücünün üvey çocuklarını sevmeyip onlara büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin yeniden eski güzelliğine kavuşup padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölüm hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, büyünün bozulması, durumu açıklaması ve üvey annenin saraydan gönderilmesi.

Anlatıcı: 3.şahıstır.

6.Etkinlik

Daha önce okuduğunuz “Vermek Çoğalmaktır” metni ile “Kuğular” metnini aşağıdaki tablo üzerinde karşılaştırınız.

Konu: Vermek Çoğalmaktır metninde konu cömertlik iken Kuğular metninde kıskançlık ve kötülüktür.

Kişiler: Vermek Çoğalmaktır metninde kahramanlar talebe, aşçı, hoca ve köylü iken Kuğular metninde Nilüfer, Padişah, Şehzadeler, Hanım Sultan (Padişahın büyücü yeni karısı), Ak saçlı yaşlı kadın, Cellat, Kadı, Genç Padişah, halktır.

Olay Örgüsü: Vermek çoğalmaktır bir köylünü verdiği üzümlerin dönüp dolaşıp cömertlik ve paylaşım sayesinde ilk alan kişiye dönmesi anlatılırken, Kuğular metninde Padişahın karısının ölümünden sonra yeni büyücü karısıyla evlenmesi, büyücünün üvey çocuklarını sevmeyip onlara büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin yeniden eski güzelliğine kavuşup padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölüm hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, büyünün bozulması, durumu açıklaması ve üvey annenin saraydan gönderilmesini anlatmaktadır.

7.Etkinlik

Masalda gelişen olaylardan hangileriyle günlük hayatımızda karşılaşmamız mümkün değildir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Cevap: İnsanların kuğu olması gibi olağanüstü olayların günlük hayatımızda yaşanması mümkün değildir.

8.Etkinlik

Seçtiğiniz masal yazarı veya derleyicisini tanıtan hazırlıklı konuşmanızı yapınız.

  • Hazırlıklı konuşmanızı yapmadan önce öğretmeninizin hazırlıklı konuşma yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.
  • Hazırlıklı konuşmanızı yaparken beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
  • Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla bir sonraki sayfada yer alan kontrol listesini doldurunuz.

Cevap: Dede Korkut

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabındaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

Dede Korkut ile ilgili diğer yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

Dede Korkut İle İlgili Röportaj Soruları

Dede Korkut İle İlgili Röportaj Soruları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kuğular Metni Sayfa 27 Cevapları

Öğretmeninizin, kontrol listesini doldurma yöntemiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.
Konuyu belirlemiş. (x)
Konuyu sınırlandırmış. (x)
Konuyu araştırmış. (x)
Konuşmasıyla ilgili materyalleri eksiksiz getirmiş. (x)
Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. (x)
Göz teması kurarak konuştu. (x)
İşitilebilir bir ses tonu kullandı. (x)
Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. (x)
Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. (x)
Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. (x)
Konuşmasını uygun kapanış cümleleri ile bitirdi. (x)

9.Etkinlik

Defterinize istediğiniz konuda bir masal yazınız. Masalınızı yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

Cevap: Derviş

Masalımın Başlığı: Derviş
Masalımın Konusu: Kötülük eden kötülük bulur.
Masalımda Yer Alan Kişiler: Derviş, koca karı ve oğlu
Masalımda Olayların Geçtiği Mekân: Askerlerin bulunduğu yer
Serim Bölümünde Anlatacaklarım: Kocakarının kötü planları
Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım: Kahramanlarım ve başlarından geçen olaylar
Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım: Masalın sonunda “Kim ne yaparsa kendisine yapar” . İyilik de kötülük de sonuçta sahibine döner.

Gelecek Derse Hazırlık

1. “Vefa” kelimesinin anlamını araştırınız.

Cevap: Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı. Bir başka anlamı ise sözünde duran, sözüne sadık.

Bir önceki etkinlik:
6.Sınıf Türkçe Canım Aliye Ruhum Filiz Metni Etkinlik Cevapları
Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir