2.Mahmud Döneminde Yapılan Yenilikler Nelerdir?

2. Mahmud, 20 Temmuz 1785’te İstanbul’da doğmuştur. Otuzuncu Osmanlı padişahıdır. 30 yıllık padişahlık döneminde iç ve dış sorunlarla ile uğraşmıştır. 1 Temmuz 1839’da İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Bu yazımızda 2. Mahmud’un askeri, yönetim ve eğitim alanlarında yaptığı yenilikleri öğreneceğiz.

2.Mahmud Döneminde Yapılan Yenilikler Nelerdir?

Askeri Alandaki Yenilikler

 • Baş komutanlık kuruldu.
 • Redif ocakları
 • Sekban-ı cedit
 • Eşkinci ocağı
 • Vakayı Hayriye
 • Dar-ı Şuray-ı Askeri kuruldu.
 • Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye
 • Mızıka-yı Hümâyun kuruldu.

Redif Ocakları : Redif, Osmanlı ordusunda ihtiyat askerlerine verilen isimdir. Yeri geldiğinde güvenlik hizmetlerini yönetirken, diğer yandan da Asakiri Mansureyi Muhammediye ordusunun da subay ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Sekban-ı Cedit : Sekban-ı Cedid (29 Eylül 1808-18 Kasım 1808) II. Mahmut tarafından daha önceki Nizam-ı Cedid ordusu model alınarak kurulmuş kısa ömürlü bir Osmanlı ordusudur.
Eşkinci Ocağı: Alemdar Vakası’ndan sonra Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırmak isteyen II. Mahmut, onun yerini alması amacıyla kurulmuştur.
Vakayı Hayriye : 1825 yılında Yeniçeri ocağının Sultan II. Mahmut tarafından ortadan kaldırılması olayıdır.
Dar-ı Şuray-ı Askeri :Askerlik işlerinin düzenlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye : Yeniçeri ocağının Vaka-i Hayriye ile kaldırılmasının ardından 1826 yılında kurulan yeni ordunun ismidir.
Mızıka-yı Hümâyun : Mızıka-yı Hümayun, kostümü, donanımı ve örgütlenme şekli itibarı ile Avrupa standartlarında bir ordu olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin yapısına uymadığı gerekçesi ile kaldırılan Mehterhane-i Hümayun’un yerine kurulan askeri bandodur.

Yönetim Alanındaki Yenilikler

 • Pasaport uygulaması
 • İç ve dış işleri bakanlıkları
 • Sadrazamlık kaldırıldı.
 • Nazırlıklar kuruldu.
 • Tercüme odaları kuruldu.
 • Divan kaldırıldı.
 • İlk nüfus sayımı yapıldı. (1831 yılında yapıldı)
 • Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kuruldu. (1838 yılında kuruldu)
 • Muhtarlıklar açıldı.

Eğitim Alanındaki Yenilikler

 • İlk okul zorunlu oldu.
 • Rüştiyeler açıldı.
 • İdadi açıldı.
 • Fransızca resmi yabancı dil oldu.
 • Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi.
 • Tıbbiye açıldı.
 • İlk resmi gazete açıldı.
 • Harbiye açıldı.
 • Eğitim kültür birliği bozuldu.
Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir