Vatan ve Vatanseverlik İle İlgili Atatürk Sözleri

Bu yazımızda Atatürk’ün vatanseverlik ile ilgili sözlerini paylaşacağız.

Vatanseverlik İle İlgili 5 Atatürk Sözleri

 • Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
 • Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.
 • Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.
 • Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.
 • Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.
 • Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
 • Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.
 • Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar.
 • Türk vatanının ve Türklük topluluğunun şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan görevini her an yapmaya hazır ve hazırlanmış olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve güvenimiz vardır.
 • Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin zihnî güçlerini ve kahramanlık ve vatanseverlik kaynaklarını yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim.
 • Tarihte büyük deniz komutanlarımız vardır. Fakat modern donanma teşekkülüne teşebbüs ettikten sonra bu gibi kahramanlıklara, parlak hareketlere pek tesadüf olunamaz. Millî Mücadele esnasında donanmamızın toplu olarak kullanılmasına imkan yoktu. Bununla beraber, ayrı ayrı ve vatanseverce hizmetler pek çoktur.
 • “Gelecekte, millet hayatını tehdit edecek tehlikelere düşmemek için ona göre şimdiden hazırlanmak ve çalışmak, vatanını seven bütün millet fertlerinin borcudur. Gerçekten, vatanımıza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere yalnız askerlikçe üstün gelmek kâfi değildir. Memleketimiz hakkında istila emelleri besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak şekilde siyaset, idare ve ekonomi bakımlarından kuvvetli olmak lazımdır.”
Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir