Mimar Sinan İngilizce (Türkçe) Hayatı

Mimar Koca Sinan, the “Great Architect Sinan”, was born in Anatolia, Turkey in 1489; he died in Istanbul in 1588.

Mimar Koca Sinan, “Büyük Mimar Sinan”, 1489’da Anadolu’da doğdu; 1588 yılında İstanbul’da öldü.

During his long career Sinān built hundreds of buildings including mosques, palaces, chapels, tombs, schools, almshouses, schools, caravan serais, granaries, fountains, aqueducts and hospitals. Of this diverse group of works, his mosques have been most influential.

Sinan, uzun kariyeri süresince camiler, saraylar, şapeller, mezarlar, okullar, okul müdürleri, okullar, karavan seraileri, tahıl ambarları, çeşmeler, su kemerleri ve hastaneler gibi yüzlerce bina inşa etti. Bu çeşitli eserler grubunun camileri en etkileyiciydi.

Further, he produced monuments in which the central dome appearted weightless and the interior surfaces bathed in light. He often designed his mosques as part of a complex comprising schools, baths, guesthouses and hospitals.

Dahası, merkezi kubbenin ağırlığına ve iç yüzeylerin hafifçe ıslandığı anıtlar üretti. Camilerini genellikle okullar, hamamlar, misafirhaneler ve hastanelerden oluşan bir kompleksin parçası olarak tasarladı.

The life story of Sinan is somewhat complex and full of uncertainties. The successful career of this great architect and his genius have prompted great interest among historians of architecture and of Islamic civilisation in the Ottoman period.

Sinan’ın öyküsü biraz karmaşık ve belirsizliklerle doludur. Bu büyük mimarın ve onun dehasının başarılı bir kariyeri Osmanlı döneminde mimarlık ve İslam medeniyeti tarihçileri arasında büyük ilgi uyandırdı.

The training Sinan had in the Janissary Corps and the contact he made with a wide range of architectural experiences broadened his vision and developed his skills. His travels with the army through a vast geographical region extending along the Mediterranean Basin from Anatolia to Italy and the Adriatic coast to Central Europe, and from Azerbijan to Baghdad in Asia enriched his architectural knowledge and provided him with a wealth of ideas, resources and solutions. The synthesis of this knowledge was reflected in his famous constructions as seen in his chief work the Suleymaniyye Mosque (1550-1557).

Sinan’ın Yeniçeri Kolordu’nda geçirdiği eğitim ve çok çeşitli mimari deneyimlerle yaptığı görüş vizyonunu genişletti ve becerilerini geliştirdi. Ordusu ile Akdeniz Havzası boyunca Anadolu’dan İtalya’ya, Adriyatik kıyılarından Orta Avrupa’ya, Azeriye’den Bağdat’a kadar uzanan Asya’daki seyahatleri, mimari bilgisini zenginleştirdi ve ona zengin fikirler, kaynaklar ve çözümler sağladı. . Bu bilginin sentezi, eserinde Süleymaniye Camii’nde (1550-1557) görülen ünlü yapımlarına yansıdı.

Mimar Sinan Architect :

Süleymaniye Mosque
Selimiye Mosque
Mehmed Paša Sokolović Bridge
Mihrimah Sultan Mosque

Mimar Sinan’ın (Bazı) Eserleri

Süleymaniye Camii
Selimiye Camii
Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü
Mihrimah Sultan Camii

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

2 Comments on “Mimar Sinan İngilizce (Türkçe) Hayatı”

  1. italya ve ispanyada televizyona çıktım çok izleyici vardı mimar sinanın hayatını ögrenmiş oldular

İsmail için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.