Kuraklık İle İlgili İngilizce ve Türkçe Bilgi

Bu yazımızda kuraklık ile ilgili İngilizce ve Türkçe bilgiler paylaşacağız. Kuraklık İngilizce ve Türkçe Tanıtımı, Kuraklık ile İlgili İngilizce Yazı, Kuraklık İle İlgili İngilizce Anlatım, Kuraklık İle İlgili İngilizce Cümleler

Kuraklık İle İlgili İngilizce ve Türkçe Bilgi

Drought is a continuous period of dry weather, when an area gets less than its normal amount of rain, over months or even years.

Kuraklık, bir bölgenin normal yağmur miktarından az, aylar hatta yıllar boyunca elde ettiği sürekli bir kurak hava dönemidir.

Drought is primarily caused when a geographic region receives little rain for an abnormally long time. A meteorological drought occurs when a drought is combined with increased temperatures and lower humidity.

Kuraklık, öncelikle bir coğrafi bölge anormal derecede uzun bir süre boyunca az yağış aldığında meydana gelir. bir meteorolojik kuraklık, bir kuraklığın artan sıcaklıklar ve düşük nem ile birleştirildiği zaman meydana gelir.

In hotter regions droughts can be much more devastating; this is because many people rely on agriculture to live, so when a huge drought occurs crops and food are unable to grow. This can lead to famine and economic destruction.

Sıcak bölgelerde kuraklıklar çok daha yıkıcı olabilir; Bunun nedeni birçok insanın yaşamak için tarıma güvenmesidir, bu yüzden büyük bir kuraklık meydana geldiğinde ekinler ve yiyecekler yetişememektedir. Bu kıtlık ve ekonomik yıkıma yol açabilir.

Droughts are usually caused by several things, such as weather conditions and high pressure. During a drought, farmers can’t keep plants irrigated. People might not have the water they need for drinking, washing, bathing, and cooking.

Kuraklık genellikle hava koşulları ve yüksek basınç gibi çeşitli şeylerden kaynaklanır. Kuraklık sırasında çiftçiler bitkileri sulayamazlar. İnsanlar içmek, yıkanmak, banyo yapmak ve yemek pişirmek için ihtiyaç duydukları suya sahip olmayabilirler.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir