Kızılay Nedir, Ne Yapar, Ne Zaman Kuruldu ve Görevleri Nelerdir

Bu yazımızda Kızılay Nedir, Ne Yapar, Ne Zaman Kuruldu, Kurucuları Kimlerdir ve Görevleri Nelerdir? gibi soruların cevaplarını bulacaksınız.

Kızılay Nedir

Türk Kızılay Derneği adı altında, savaşta, barışta ve milletler arası yardımlaşmalarda faaliyet gösteren bir yardım kurumu.

Kızılay Ne Zaman Kuruldu

11  Haziran 1868  yılında Osmanlı Mecruhun-i Askeri Muavenet Cemiyeti adıyla merkezi İstanbul’da kurulmuş olan cemiyettir. 14 Nisan Nisan 1877’de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını aldı. 1925’te genel merkezi Ankara’ya taşındı ve adı 1935 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak değiştirildi.

Kızılay’ın Kurucuları

Doktor Abdullah Bey, Sedrar-ı Ekrem Ömer Paşa, Marko Paşa, Edhem Paşa, Della Suda Faik Paşa ve Hüseyin Hilmi Paşadır.

Kızılay’ın Görevleri

Yurdun değişik yerlerinde ortaya çıkan tabii afet ve felaketlerde, Kızılay bütün imkanlarıyla felaketzedelerin ilk ve acil yardımlarına müdahale eder. Böyle zamanlarda vatandaşların barınma, beslenme ve tedavi gibi ihtiyaçları Kızılay ekiplerince karşılanmaktadır. Ayrıca başka devletlerde meydana gelen savaş ve afet gibi durumlarda insanların yardımına koşar.

Kızılay, savaşta veya olağanüstü hallerde, hükumetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre vatandaşların ve silahlı kuvvetlerin yardımına koşar. Bu gaye için lüzumlu malzeme araç ve gereçleri daima kontrol altında bulundurarak hazır bekletir. Araştırma ve haberleşme teşkilatı aracılığı ile savaş eserlerinin, mültecilerin değiştirilmelerine veya aileleri ile haberleşmelerine, para ve eşya sağlamaya aracılık eder. Hükumetin isteği üzerine hastaneler kurar. Hemşireler, hasta bakıcılar yetiştirir. Dispanserler, sağlık merkezleri, rehabilitasyonlar kurar ve idare eder. Kan yardımı ile, kan bağışı kabul edecek teşkilatlar açar. Yardıma muhtaç, hasta malul ve sakatlara gereken yardımı yapar. Sivil savunmada görev alır. Kızılay gönüllü teşkilatını kurar. Büyük afetlerde ve savaş dolayısıyla ortaya çıkan göçlerde yardımlarda bulunur. Kurtarıcı ve ilk yardımcılar yetiştirir. Tehlikeli bölgelerde bulunup korunmaları gerekenlerin hükumetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleşmelerine yardım eder. Milletler arası Kızılhaç Komitesi, Kızılaslan, Güneş Dernekleri Birliği ile bu derneklere bağlı diğer derneklerle iş birliği sağlar.

Savaşta ve Barışta Kızılay

Dernek kuruluşundan bu yana, Balkan Savaşlarında: Bingazi, Trablusgarp, Humus, Selanik, Üsküp ve Gelibolu’da Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde hastaneler açarak Türk ordusuna maddi ve manevi yardımda bulunmuş ve hizmetlerini İstiklal Savaşı yıllarında sürdürmüştür.

Kızılay’ın, savaşta ve barışta, milletler arası yardımlaşmalarda çeşitli görevleri vardır. Kızılayın amacı: savaşta felakete uğrayanları koruyan Cenevre sözleşmeleriyle, milletlerarası antlaşmalardan, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu antlaşmaların derneğe yüklediği hizmet ve görevleri yerine getirmek, barışta yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen tabii afet ve felaketlere karşı sağlık yardımlarında bulunmak, savaşta silahlı kuvvetlerine yardımcı olmaktır.

Kızılay prensip olarak, milliyet, ırk, din ve sosyal şart ve siyasi inanç farkı gözetmeksizin fertlerin ıstıraplarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. Milletler arası karşılıklı dostluk ve sürekli barış anlayışını destekler. Kızılay bağımsız bir kuruluştur. Devletin kanunlarına tabi olarak insanlık faaliyetlerinde ve kamu otoritesinde yardımcı olur. Kendisine bağlı bütün milli dernekler aynı haklara sahip olarak yurt genelinde faaliyetlerini sürdürürler.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir