Diploit Hücre Nedir

Diploit Hücre Nedir

Diploit bir hücrede bulunan her bir kromozom çiftinin bir homolog kromozom olduğu kabul edilir. İnsanların toplam 46 kromozom için 23 set homolog kromozomu vardır. Diploit hücrelerinde iki set kromozom bulunmaktadır. Diploit kromozom sayısı bir hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomların sayısıdır. Bu sayı 2n olarak gösterilir. Diploit hücre, mitoz yoluyla çoğalmaktadır.

Diploit Kromozom Numarası
Diploit kromozom sayısı, bir hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomların sayısı kullanılarak hesaplanır. Bu sayı, n’nin kromozom sayısını ifade ettiği yerde 2n olarak kısaltılır . İnsanlar için diploit kromozom sayı denklemi 2n = 46’dır. Bunun nedeni insanların iki 23 kromozom setine sahip olmalarıdır. Diploid kromozom sayısı organizmaya göre değişiklik gösterir.

Diploit Hücrelerin Görevleri
Vücudumuzda bulunan hücreler diploit hücrelerdir. Diploit hücreler mitoz yoluyla ürer ve kendisinin bir kopyasını oluşturur. Bitki ve hayvan dokularının çoğu diploit hücrelerden oluşur.
Cinsel üremede gametler döllenme anında diploit zigotlar oluşturmak için birleşirler. Bİr zigot veya döllenmiş yumurta, daha sonra diploit bir organizmaya dönüşür.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir