Cumhuriyet Bayramı İle İlgili İngilizce Sözler

Mustafa Kemal, the leader of the Turkish troops was named the first president on 29 October 1923 when the Turkish republic was proclaimed in the new capital, Ankara.

Türk birliklerinin lideri Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’te Türk cumhuriyeti yeni başkent Ankara’da ilan edildiğinde ilk cumhurbaşkanı seçildi.

In 1934, Kemal was given the title Atatürk, which means ‘Father of the Turks’.

1934’te Mustafa Kemal Atatürk ünvanını almış ve bu da ‘Türklerin Babası’ anlamına gelmektedir.

On the 29th of October 1923, Mustafa Kemal Ataturk declared that Turkey would be a republic and renamed it as the ‘Republic of Turkey’.

29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin bir cumhuriyet olacağını ve “Türkiye Cumhuriyeti” olarak yeniden adlandırıldığını ilan etti.

The Republic Day of Turkey is a public holiday throughout Turkey, commemorating the proclamation of the republic in 1923.

Cumhuriyet Günü, 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesini anmak üzere, Türkiye çapında bir bayram tatili var.

Many people in Turkey celebrate Republic Day by attending performances and participating in traditional processions with flags and musical bands.

Türkiye’deki pek çok kişi gösterilere katılarak bayraklar ve müzik gruplarıyla geleneksel yürüyüşlere katılarak Cumhuriyet Bayramını kutluyor.

On the 29th of October 1923, the new name of the nation and its status as a republic was declared.

29 Ekim 1923 ‘de ulusun yeni adı ve cumhuriyet statüsü ilan edildi.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

2 Comments on “Cumhuriyet Bayramı İle İlgili İngilizce Sözler”

  1. Yani istediğimi bulamadım daha çok Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilgi gibi olmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir