Biyolojik Çeşitliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bu yazımızda Biyolojik Çeşitliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir? Biyolojik Çeşitliliği Etkileyen İnsan Kaynaklı Faktörler Nelerdir ve Biyolojik Çeşitlilik Nasıl Korunmalıdır? sorularının cevaplarını paylaşacağız.

Biyolojik çeşitlilikten kısaca bahsedecek olursak bir bölgedeki genlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütündür. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir çok faktör var. Peki bu faktörler nelerdir?

Biyolojik Çeşitliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

  • Erozyon
  • Küresel ısınma
  • Barajlar ve şehirleşme
  • Aşırı avlanma
  • Anız yakma
  • Makineli tarıma geçme
  • Tarımda düzensiz ilaç kullanımı
  • Sulak alanların kurutulması
  • Endüstrileşme, ev ve sanayi artıkları
  • Çayır, mera gibi alanların aşırı otlatılması

Biyolojik çeşitliliğe etki eden faktörleri öğrenmiş olduk. Şimdi bunları daha detaylı bir şekilde ele alalım.

Erozyon

Erozyon, biyolojik çeşitliliği azaltan en önemli faktörlerden biridir. Ormanlarımızın yok edilmesi sonucu toprak erozyonu artıyor. Bunun sonucunda da bitki çeşitliliği maalesef azalıyor. Bitki çeşitliliğinin azalması hayvan çeşitliliğinin yok olması anlamına geliyor. Çünkü bildiğiniz gibi bitkiler hayvanlara, barınma, beslenme gibi katkılar sağlıyor.

Küresel Isınma

Küresel ısınma nın bitki ve hayvan yaşama alanlarına olumsuz yönde etkileri vardır. Küresel ısınma tüm canlılar için çok önemli bir tehdit. Küresel Isınmanın Etkileri adlı yazımızda bu konuyu daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Barajlar ve şehirleşme

Geniş arazilere barajların yapılması ve dünya nüfusunun artışı neticesinde büyük şehirlerin oluşturulması bu bölgelerde yaşan türlerin yok olmasına neden olmaktadır.

Aşırı avlanma

Avlanma ilk insanlardan bugüne kadar devam eden bir alışkanlık. Dünya nüfusundaki önemli artışlar sonucu avlanan canlı türlerinin sayısı oldukça azaldı. Bilinçsiz avlanma bir çok hayvanı yok olma durumuyla karşı karşıya getirdi. Dünyada bunu engellemek için önemli çalışmalar yapılıyor.

Anız yakma

Anız yakılması insan ve diğer canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde görülen anız yakma sonucu tüm biyolojik çeşitlilik zarar görmekte ve biyolojik denge bozulmaktadır.

Makineli tarıma geçme

Makineli tarımın başlamasıyla birlikte işlenebilir arazilerin büyük bir bölümü tarıma açılmıştır. Bu durum neticesinde bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan yaşam alanları yok olmuşlardır.

Tarımda düzensiz ilaç kullanımı

Tarımda fazla ve bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanımı sonucu hassas yapıya sahip zararsız ve doğaya fayda sağlayan böcekler bu ilaçlardan olumsuz yönde etkilenmiş ve nesillerinin yok olması ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu ilaçlardan sadece böcekler değil bu böcekleri yiyen kuş türleri de olumsuz etkilenmiştir. Yoğun ve bilinçsiz ilaç kullanımı ekosistemde zincirleme tür kaybına yol açmaktadır.

Sulak alanların kurutulması

Sulak alanlar, başta kuşlar olmak üzere balık, böcek, bitki türleri ve pekçok canlı türünün yaşam alanlarını oluşturmaktadır. Sulak alanların yok olması o alanlara uyum sağlamış türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Endüstrileşme, ev ve sanayi artıkları

Saniyeleşme sonucu çevre kirliliği önemli bir ölçüde artış göstermiştir. Dünya nüfusundaki önemli artış nedeniyle biyolojik kaynaklar üzerindeki baskı artmıştır. Asit yağmurları dünya biyolojik çeşitliliğinin yarısını kapsayan Amazon ormanlarının yok olmasına neden olabilir. Düşünün biyolojik çeşitliliğin yarısına ev sahipliği yapan Amazon ormanları yok olursa ne olur?

Çayır, mera gibi alanların aşırı otlatılması

Muhteşem doğal güzelliklere sahip bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgeleri yüksek rakımlı güzel yaylara sahiptir. Bu güzelliklerle dolu yaylar bir çok bitki ve hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Yaylaların aşırı otlatılması bitki örtüsünün yok edilmesine bağlı olarak biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır.

Biyolojik Çeşitliliği Etkileyen İnsan Kaynaklı Faktörler Nelerdir? ve Biyolojik Çeşitlilik Nasıl Korunmalıdır?

Biyolojik Çeşitliliği Etkileyen Faktörleri incelediğimizde aslında tüm bunlara insanların sebep olduğunu görebiliriz. Unutmamalıyız ki bu dünya sadece bize ait ve bu dünyada sadece bizlere ev sahipliği yapmıyor. Dünya bizden başka canlılara da ev sahipliği yapıyor. Bizlere düşen görev o canlıların var olmasını, nesillerini devam ettirebilmeleri için onlara yardımcı olmaktır. Bir şeyler yaparken onları da düşünmek zorundayız. Bilerek veya bilmeden onların yaşam alanlarını yok ediyoruz.  Bu durum büyük bir hızla devam ediyor. Buna bir dur demeliyiz. Yapmamız gerekenleri maddeler halinde paylaştık. Bu konuda duyarlı ve hassas olmalıyız. İnsanları bilinçlendirmeliyiz. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir