Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Bir önce yazımızda Atatürk’ün Müzik Alanında Yaptığı Çalışmalar (Yenilikler) hakkında madde madde bilgiler paylaşarak bu konu hakkında bilgi sahibi olmuştuk. Bu yazımızda Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem hakkında detaylı bilgi sahibi olacağız. Atatürk’ün Müzik İle İlgili Sözleri, Atatürk’ün Müziğe ve Sanatçıya Verdiği Önem, Atatürk’ün Müzik İle İlgili Düşünceleri

Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Müzik, hayatımızın her anındadır ve hayatımıza anlam katar. Müzik en önemli sanat dallarından bir tanesidir. Atatürk’te müziğe ve sanatçıya büyük önem vermiştir. Ona göre müzik hayatın vazgeçilmez bir parçasıydı. Müzik aşığı ve çok iyi bir dinleyiciydi. Klasik Türk Müziği, Halk Müziği ve Klasik Batı Müziği”ni çok seven, dinleyen ve zaman zaman söyleyen biriydi. Atatürk için müzik, yeni Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesine çıkmasında etkili bir kültürel öge olarak görüyordu.  Atatürk müzik öğretmenleri yetiştirmek amacıyla Musiki Muallim Mektebini açtı. Onun döneminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kuruldu. Atatürk’ün müzik eğitimi almaması rağmen Klasik Türk Müziği makamlarına hakim olduğu, şarkı ve türküleri başarı bir şekilde söylediği bilinmektedir. Atatürk en çok Rumeli türkülerini severdi. Atatürk, Türk toplumuna Türk musikisi dışında, klasik müzik ve opera gibi müzik türlerini de sevdirmek için çalışmalarda bulunmuştur. Türk toplumuna evrensel müziği tanıtıp sevdirmek istemiştir. Ulu önder, ”Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir” diyerek müziğin yaşamın parçası olduğunu ifade etmiştir. Atatürk’ün yaptığı çalışmalar ve söylediği sözler onun müziğe verdiği önemin ispatıdır. Atatürk müziğe verdiği önemi TBMM konuşmasında şu sözlerle dile getirmiştir.

1 Kasım 1934”de TBMM açılış konuşmasından:

“Güzel sanatların hepsinde, millet gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim; Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisi”dir. Bir milletin yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletmeye yeltenilen musiki yüz ağartacak olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Milli, ince duygulan, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları genel son musiki kaidelerine göre işlemek gerekir. Ancak bu şekilde Türk Milli Musikisi yükselebilir, cihan şümul musikide yerini alabilir. Kültür İşleri Bakanlığının buna değerince önem vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim.”

Atatürk’ün Müzik İle İlgili Sözleri
 • Bir milletin yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.
 • Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir.
 • Biz Batı musikisini saygıyla dinlediğimiz gibi, bizim musikimiz de bütün dünyada saygıyla dinlenilecek bir halde olmalıdır.
 • Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
 • Vardar Ovası
 • Gemilerde Talim Var
 • İzmirin Kavakları
 • Fikrimin İnce Gülü
 • İzmir’in Kavakları
 • Şu Dalmadan Geçtin Mi
 • Çile Bülbülüm Çile
Bu konu ile ilgili olarak dikkatinizi çekebilecek diğer yazımız :
Atatürk’ün Müzik Alanında Yaptığı Çalışmalar (Yenilikler)
Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir