Asya Hun Devleti Hakkında Kısaca Bilgi (Maddeler Halinde)

Orta Asya’da bilinen Hunlar tarafından kurulan ilk teşkilatlı Türkiye devletidir.

  • Bilinen ilk Türk devletidir.
  • Bilinen ilk Türk hükümdar Teoman’dır.
  • Çinliler Hun akınlarına karşı Çin Seddi’ni yapmışlardır.
  • Türkleri tek çatı altında toplayan ilk Türk devletidir.
  • Çinlilerle antlaşma yapan ilk Türk devletidir.
  • İlk devlet teşkilatlanması ve günümüz ordu temellerini oluşturdular.
  • Oğuz Kağan Destanı Asya Hunlarına aittir.
  • Asya Hun Devleti Mete zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
  • En parlak dönemlerini Mete zamanında yaşamışlardır.
  • Ötüken’i başkent yapmışlardır.
Notlar :

Mete, kendi devleti açısından bir tehlike olarak gördüğü Çin’i baskı altına almak adına bir çok sefer düzenlemiştir. Çinlilerle antlaşma yapan ilk Türk devleti onlar Hunlar, yapılan antlaşma sonucu, Çin’in kuzeyindeki bozkırlar Hunlara bırakılmıştır, Çinliler Hunlara yıllık vergi vermeyi kabul etmiştir.

Çin’e sürekli yapılan akınlar sonrasında Çin, Hun akınlarını durdurabilmek amacıyla daha önce kuzey sınırında inşa ettiği kaleleri, yapılan duvarlarla birleştirdi. Böylece Çin Seddi inşa edildi. Çin, buna rağmen Hunları durdurmayı başaramadı. Çin prenseslerini Hun Hakanlarıyla evlendirerek casusluk faaliyetinde bulundu. Hun hakanlarını birbirine karşı kışkırtarak Türk devletinin parçalanmasını neden oldular.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir