Aslan Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

Bu yazımızda Aslanlar hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler paylaşacağız. İngilizce Aslan Tanıtımı, Aslanların İngilizce Özellikleri, Aslanlarla İlgili İngilizce Bilgi, İngilizce Aslanların Hayatı, Aslan Hakkında İngilizce Paragraf,

Aslan Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

Lion is called “king of the jungle” and is one of the animals that are most extensively portrayed in national flags, paintings and sculptures. In human traditions, the lion is one of the most recognized animal symbols. Lions have been a symbol of strength and stability in many cultures around the world. Most lions found in the wild live in southern and eastern parts of Africa. Lions prefer to live in open woodlands, scrubs and grasslands. The lion is a powerful cat with a muscular body and strong flexible legs. It is big, powerful, ferocious and expert hunter.

Aslan, “ormanın kralı” olarak adlandırılır ve ulusal bayraklarda, tablolarda ve heykellerde en fazla tasvir edilen hayvanlardan biridir. İnsan geleneklerinde aslan en çok tanınan hayvan sembollerinden biridir. Aslanlar, dünyadaki birçok kültürde güçlülük ve istikrarın sembolü olmuştur. Vahşi doğada bulunan aslanların çoğu, Afrika’nın güney ve doğu bölgelerinde yaşamaktadır. Aslanlar açık ormanlık alanlarda, çalılıklarda ve otlaklarda yaşamayı tercih eder. Aslan, kaslı vücuda ve güçlü esnek bacaklara sahip güçlü bir kedidir. Büyük, güçlü, vahşi ve uzman bir avcı.

Lions hunt mostly at night and therefore have great night vision. They are very good at swimming. The roar of a lion can be heard from 8 kilometers away. In the wild, the usual lifespan of lions is 10 to 14 years. The Lion cubs mature at the age of 2 years. Lions are the most sociable member of the cat family. The lion population has dropped considerably in the past few decades. In the 1950’s there were an estimated 50,000 lions in Africa. Today there are around 21,000.

Aslanlar çoğunlukla geceleri avlanırlar ve bu nedenle harika gece görüşüne sahiptirler. Yüzme konusunda çok iyiler. Bir aslan kükremesi 8 kilometre öteden duyulabilir. Vahşi doğada, aslanların normal ömrü 10 ila 14 yıldır. Aslan yavruları 2 yaşında olgunlaşır. Aslanlar, kedi ailesinin en sosyal üyesidir. Aslan nüfusu son birkaç on yılda önemli ölçüde azaldı. 1950’lerde Afrika’da tahmini 50.000 aslan vardı. Bugün yaklaşık 21.000 var.

Bu konu ile ilgili olarak dikkatinizi çekebilecek diğer yazılarımız:

İngilizce ve Türkçe Köpek Tanıtımı

İngilizce ve Türkçe Kaplan Tanıtımı

Kurtlar Hakkında İngilizce Bilgiler

Çita Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

Timsah İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Kediler Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

Aslan Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

Dinozor Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgi

İngilizce Etçil ve Otçul Hayvanlar

Kurtlar Hakkında İngilizce Bilgiler

Nesli Tükenmekte Olan Bir Hayvanın İngilizce Tanıtımı

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir