Alt Ekstremite Eklemleri

Alt Ekstremite Eklemleri

#1 Diz Eklemi (Articulatio genus)

Diz eklemi vücutta bulunan en büyük eklemdir. Bikondiler tip eklemdir. En büyük membrana synovialis’i ve eklem boşluğu olan eklemdir. Membrana synovialis, bu eklemde PLICA ALARIS denilen kanat benzeri plikalar yapar. Konveks eklem yüzünü femurun alt ucundaki condylus medialis ve lateralis oluşturur. Konkav eklem yüzünü tibia’nın kondilleri üzerinde bulunan eklem yüzleri oluşturmaktadır. Bicondyler grubu bir eklemdir.

#2 Kalça Eklemi (Art.coxae)

Femur başı ile acetabulum arasında oluşan art. spheroidea grubu bir eklemdir. Konveks eklem yüzünü caput femoris, konkav eklem yüzünü ise acetabulum oluşturmaktadır. Kalça eklemi art. spheroidea grubu bir eklem olduğundan üç ana ekseni ve bir çok tali ekseni vardır. Her türlü hareket kabiliyetine sahiptir.

#3 Sakroiliak Eklem (Art.sacroiliaca)

Sacrum ve ilium’da bulunan facies auricularis’ler arasında oluşan bir eklemdir. Hareket kabiliyeti sınırlıdır.

#4 Simfizis pubis (Symphysis pubica)

İki kemiğin sert kıkırdak ile bir arada tutulduğu eklem türüdür.

#5 Ayak bileği eklemi (Art.talocruralis)

Ayak bileği üst üste iki eklem bulunan karmaşık bir yapıya sahiptir. Gerçek ayak bileği eklemi , tibianın dış ve üstten, fibulanın (baldır bölgesinde tianın arka-dışı boyunca uzanan ince kemik) dıştan oluşturdukları yatakla talusun (ayak bileği kemiklerinin en üstte olanı) yuvarlak tavanı arasındaki eklemdir. Hareketi kısıtlıdır. Ayak bileği yukarı aşağı hareketi yapabilir. Eklem içi tüm kemik yüzeyler eklem kıkırdağı ile kaplıdır.

#6 Sakro-iliak eklem (art.sacro- iliaca)

Sakrum ve ilium arasında bulunan bu eklem, sinkondrosis tipi bir eklemdir. Bu eklem oynamaz eklemdir. Fakat gebelikte hormonal değişikler nedeniyle gevşer bu yüzden fonsiyonel açıdan yarı oynar olarak kabul edilir.

#7 Sindesmosis (art.) tibiofibularis

Her iki kemiğin distal uçları arasında yer alan sindesmosis tipi bir eklemdir. Sınırlı kayma yapar.

Yazımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir